Schumann Frequentie & Resonantie

23:4 🌍4:32 (432hz: frequentie van het Licht)

23 April 2020

Grote instroom van Kosmisch Licht!

(Tijd bepaling van de meting is in TSST Tomsk tijd (in Rusland). Dat wil zeggen dat de aangegeven tijd 5 uur verschilt met NL-tijd en 7 uur met UTC- tijd. 13u in Tomsk-tijd = 08:00u in NL-tijd en 06:00u UTC-tijd).

  • Wat is de Schumann Frequentie
  • Wat is de Schumann Resonantie
  • Wat vertellen de metingen ons

De Schumann Frequentie is de frequentie die aanwezig is in het gebied tussen de aardkorst en de bovenste laag van de atmosfeer of ionosfeer. Het is het deel waarin wij leven. De frequentie bedraagt 7,83 Hz (trillingen of pulseringen per seconde). Dit is de frequentie waarop mens, plant, dier, kristallen, mineralen zijn afgestemd.

Het is de frequentie van het elektromagnetisch veld die zich rondom iedere levend organisme, de gehele biosfeer bevindt welke door veranderingen in de hoogte van de frequenties wordt beïnvloed.

Onze alfa-hersengolven (8hz – 13hz: hoogte van de frequentie die onze hersenen uitzenden als we in een heel ontspannen, meditatieve staat zijn) resoneren (trillen mee) met de Schumann frequentiegolven door de gelijke “toon”/frequentie hoogte.

Onze hersengolven zijn frequentiegolven welke dus resoneren met de Schumann frequentiegolven. De Schumann frequentiegolven resoneren weer met de frequentie van de hartslag van de aarde in het kernkristal.

De frequentie van het kernkristal van de aarde resoneert op haar beurt weer onophoudelijk met het hart van het Zonnestelsel en van de Melkweg. Je kunt stellen dat alle kernkristallen van alle universa op basis van Resonantie met elkaar in verbinding staan.

Wij gaan beseffen dat onze eigen hersenfrequenties en bewust-zijn (gedachten, emoties, intenties, woorden die we spreken en van binnen uitspreken) met en door alle universa resoneren en via lichtsnelwegen informatie verspreiden! Dit veroorzaakt weer pieken/dalen in de Schumann frequentie meting.