One small step for (a) man, One giant step for mankind. 

Neil Armstrong
Astronaut

Hij sprak deze beroemde woorden toen hij op 20 juli 1969, een maand voor mijn geboorte, als eerste mens een stap op de Maan zette. En hoe waar zijn deze woorden gebleken! Ik merk bij mezelf op dat ik soort gelijke woorden gebruik als ik met mensen spreek over Kosmische sleutelfrequentie van de 432 Hz.

Eén kleine stap in frequentie, Eén gigantische stap voor de mensheid.

M. Vonhoff
Etnomusicoloog

Eén kleine stap in frequentie retuning bezit oneindig veel kracht om een wereld vol HARMONIE zelf te creëren. Het is de kracht die vrijkomt door onszelf, onze muziek en onze wereld op kosmische frequenties af te stemmen, te beginnen met de stemtoon frequentie en visuele vorm van 432 Hz.

De stap om je eigen resonantie met 432 Hz opgang te brengen ligt zo dichtbij en is zo klein dat mensen dit niet kunnen geloven. Het belang en de grootsheid van deze LichtBronfrequentie® wordt nog onvoldoende geloofd en laat staan toegepast. Wat in deze tijd, door het ont-dekken en naar boven komen van kennis uit oude culturen, alsmaar zichtbaarder wordt is de kennis van licht & geluid oftewel klankkleur.

Het Kosmische Licht is in een rap tempo het Bewust-Zijn van mensen aan het binnenkomen om de mensheid te helpen ontwaken. Ons zonnestelsel en daarmee ook onze planeet en wij allemaal, zijn de afgelopen jaren een deel in het universum binnengekomen wat bekend staat als “de fotonengordel”. Fotonen zijn Goddelijke Lichtdeeltjes die op een gigantisch hoge frequenties trillen. Door de kosmische wet van resonantie reageert ALLES op deze lichtdeeltjes. Het gevolg hiervan is dat letterlijk ALLES in frequentie = Bewust-Zijn, zal toenemen en weer in Harmonie zal komen met het Goddelijk Licht.  (Hoofdstuk 1 boek Bronfrequenties ontcijferd)

Dit is geen nieuw maar een terugkerend cyclisch verschijnsel. Elke 12.960 jaar (Helft van een Platonisch of Groot Jaar van 25.920 jaar) gaat ons zonnestelsel door de fotonengordel heen en bevindt zich daarin ca. 2160 jaar (Platonische Maand). Echter elke keer als ons zonnestelsel zich in de fotonengordel bevindt ondergaat al het leven Transmutatie en maakt een sprong in Bewust-Zijn. Deze keer wordt er vanuit Hogere Dimensies zelfs gesproken over het maken van een Quantumsprong in Bewust-Zijn.

  • Afb. Credits Joe Dubs

432hz is de frequentie van het zuivere witte licht en van onvoorwaardelijke liefde.

De snelheid van het licht in mijl/sec. is nagenoeg gelijk aan het kwadraat van 432 oftewel 432 vermenigvuldigt met zichzelf! De cymascope (een apparaat dat geluidsgolven toont in vorm) heeft 432 Hz en al haar frequentie relaties zichtbaar gemaakt in vorm en de resonantie tussen 4322 hz en de snelheid van het Licht (186,400 mijl/sec in een vacuüm) duidelijk aangetoond .

De Kracht van 432, Vuurwerk tijdens Conceptie.

Al het leven wordt gevormd vanuit Lichtfrequenties. Bij het ontstaan van nieuw leven vindt er tijdens de bevruchting een Lichtflits, Bliksemschicht in het nano moment (door de wetenschap het moment van singulariteit genoemd) van samensmelting van eicel en zaadcel in het vruchtwater plaats. In een Lucht-cel komt via Geluid, het voor ons onhoorbare Woord (“In den Beginne was en is het Woord….En God zei: “Er zij Licht”) in (vrucht)Water een immens grote hoeveelheid Licht = 4322 hz en Energie (E=mc2) vrij wat leidt tot de vorming van Nieuw Leven.

Zonder dit Licht(flits) moment is er geen bevruchting en geen nieuw leven!

Het is deze Lichtflits in (vrucht)Water die zorgt dat vorm, kleur, taal, licht, getallen, emoties, kristallen, vitaminen, mineralen, cellen…..en gezondheid etc. allen hun eigen klanksignatuur (een handtekening in klank) hebben en zich op basis van hun frequentie en meeklinkende boven-/ondertonen onderscheiden. Door inzicht in, ervaren van en zelf werken met geluid (muziek/frequenties/ritmes/licht/vorm/kleur/emoties/healing…) zullen nieuwe deuren opengaan, nieuwe ont-dekkingen plaatsvinden en kan nieuwe hoger dimensionale kennis worden vergaard.

Als je door afstemming op de Bronfrequenties resoneert met de kosmos zal je hele leven en iedereen in je omgeving daar zeer positief op reageren.

Je zult je afvragen hoe dan? Hier een paar voorbeelden:

  • Je eigen leven zal in alle facetten harmonie gaan vertonen.
  • Je zult de weg van gezondheid bewandelen (= in harmonie zijn).
  • De grote (kosmische) samenhang van alles in het leven zal stap voor stap zichtbaar worden.
  • Je eigen kern (intuïtie) zal duidelijk in beeld komen.

Dit zijn maar 4 punten uit mijn eigen on-eindige en on-voorstelbare ervaringen die in ieders leven zichtbaar zullen gaan worden.

Op het internet gaat veel informatie rond over de herkomst, de invoering en werking van 432 Hz. Het enige wat ik daarover wil zeggen is om altijd in contact met je eigen hart/gevoel te lezen. Zij zullen je vertellen of het goed is voor jou om het te absorberen of dat je verder informatie mag zoeken en vragen gaat stellen.

Ik heb veel van de informatie gelezen en in mezelf waargenomen wat het MIJ te zeggen had. Bovenstaande tekst over de Kracht van 432 Hz is slechts een klein deel uit MIJN ERVARING uit mijn eigen leven en inzichten en onderbouwingen uit het boek Bronfrequenties ontcijferd >. Als je er vragen over hebt is er zeker ruimte en tijd om deze tijdens een interactieve lezing/training te stellen.

In alle interactieve Bronfrequentie lezingen en verdiepingsdagen komen verschillende facetten van de LichtBronfrequentie van 432hz aan bod. Meer hierover is te lezen op de pagina Bronfrequentie Lezingen >