LichtBronfrequentie Lezing: 432 Hz, Het Licht is aan!

Focus: Her-stellen van de 432 Hz Bronfrequentie Resonantie.

Datum van uitkomen – Video Lezing
Voorjaar 2021
Na aanmelden zal via de mail de link naar de video worden verstuurd.

Sinds begin maart is de wereld door de kosmische deur gegaan en in een gigantische stroomversnelling terecht gekomen welke in alle oude rotstekeningen en geschriften reeds was aangekondigd.

2020 is het jaar van zuiver oor-deel door het verkrijgen van waarheid die aan en in het licht komt.

Dit zorgt bij mij voor een continue bijstelling van mijn focus welke vol-ledig in tune is met wat de Bronfrequentie energieën wakker maken. De inhoud van elke Bronfrequentie lezing zal dan ook waar nodig steeds in focus worden bijgesteld.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de lezingen alleen in Video vorm zullen worden aangeboden. Er is wel het plan om, indien mogelijk, meerder samenkomsten te organiseren om iedereen die zich verbonden voelt met de LichtBronfrequentie Inzichten, te ontmoeten om zo met elkaar verbonden de Universele Aarde Frequenties te bekrachtigen. 

Zodra de video lezing afgerond is zal dat hier en via verschillende kanalen worden aangekondigd.

Muziek bestaat uit 7 bij spiegeling onveranderlijke en daarmee universele LichtBronfrequenties. 7 LichtBronfrequenties of Creatie-energieën zijn nodig om te komen tot een oneindige hoeveelheid manifestaties”. ~M.Vonhoff

Alle inzichten zijn afkomstig uit de tot nu toe oudst bekende Bronfrequentie Inscriptie (17.000> jaar v.Chr.). Het is een kosmische frequentie taal gecodeerd in de vorm van muziek die kan helpen bij de harmonisering van onszelf, de wereld waarin wij nu leven alsmede hulp biedt tijdens het herstel van Harmonische Verbondenheid met “de rest” van alle werkelijkheden.

Neem een kijkje in het Boek Bronfrequenties >>>

2020: Het jaar van verder ontwaken in de 5D Frequentie Energieën

WWW: Wij Worden Wakker
in een Nieuwe Dimensie van Harmonie:
Eenheid in Verbondenheid! ~ M. Vonhoff

Ingrediënten voor deze lezing zullen zijn: Bouwstenen van het leven: Kosmische Lichamen (Platoons Lichamen); DNA, taal van het Licht; Lichtlichaam; Frequentie van de Aarde; Schumann Resonantie/ Frequentie; Frequentie van Hemellichamen; 432hz in de Blauwdruk van het Universum – de Levensbloem; Resonantie met de Aarde en de Multidimensies dmv de hersengolven; Chakra’s, de oeroude cymatica beelden (cymatica: frequenties worden zichtbaar); de frequenties van materie (inzage in de kennis van de Egyptische Hathors) in oude Bouwwerken en op Krachtplaatsen.

Tijdens het Interactieve deel van deze lezing zal 432hz te horen, te zien en te beleven zijn via Gulden Spiraal muziek die zal worden gespeeld en in tegelijkertijd in beeld gebracht worden. (graag een mat, kussen en deken mee)

Wij worden als mensheid wakker en het is tijd om ons af te vragen:

  • wat het betekent dat het Licht aan is.
  • hoe LichtBronfrequenties eruit zien (432 hz bevroren in vorm).
  • wat de aarde en de natuur ons tonen.
  • wat lichttaal is.
  • wat de taal van de kosmos is. (vorm & getal worden muziek)
  • wat materie werkelijk is.

Architectuur is (in tijd) bevroren muziek”. ~ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Het Leven is uit lichtfrequentie samengestelde muziek” ~Marret Vonhoff

LichtBronfrequenties zijn het ingrediënt van oorspronkelijke geneeswijzen die in deze tijd van het “Grote Ontwaken” worden herontdekt.

LichtBronfrequenties Video Lezing (4) - 432 Hz, Het Licht is aan - Voorjaar 2021

  • Prijs: 38,88 € Aantal:
  • 0,00 €
  • Na het 'klikken' op de 'aanmeld'-knop krijg je de mogelijkheid om via iDeal te betalen. De betaling vindt plaats via Sisow. Dit zal ook op je rekeningafschrift verschijnen, voorzien van het kenmerk "LichtBronfrequentie Video (4) Lezing - 432 Hz, Het Licht is aan - Voorjaar 2021".

LichtBronfrequentie Lezingen Voorjaar 2021

Voorjaar 2021: 432 Hz Onder de Loep – Lees meer >>>

Voorjaar 2021: 432 Hz In het Brand-Punt – Lees meer >>>

Voorjaar 2021: 432 Hz Het Licht gaat aan – Lees meer >>>

Voorjaar 2021: 432 Hz Het Licht waaiert uit – Lees meer >>>

Voorjaar 2021: 432 Sacrale Geluid Geometrie – Lees meer >>>