LichtBronfrequentie Lezing: 432 Hz Sacrale Geluid Geometrie

Focus: Verkennen van het Phibratieveld van de 432 Hz Bronfrequentie.

Datum van uitkomen Video Lezing Zomer 2021
Na aanmelden & ontvangst van betaling ontvangt u op de dag van uitkomst van de video per mail de toegangscode.

Sinds begin maart 2020 is de wereld door de kosmische deur gegaan en in een gigantische stroomversnelling terecht gekomen welke in alle oude rotstekeningen en geschriften reeds was aangekondigd.

2020/2021 zijn essentiële jaren waarin het verleden en het heden gezuiverd worden omdat onzuivere frequentie energieën aan en in het licht gaan komen.

Dit zorgt bij mij voor een continue bijstelling van mijn focus welke vol-ledig in tune is met wat de Bronfrequentie energieën wakker maken. De inhoud van elke Bronfrequentie lezing zal dan ook waar nodig steeds in focus worden bijgesteld.

Op dit moment zullen de lezingen alleen in Video vorm worden aangeboden. Er is wel het plan om, indien mogelijk, meerder samenkomsten te organiseren om iedereen die zich verbonden voelt met de LichtBronfrequentie Inzichten, te ontmoeten om zo met elkaar verbonden de Universele Aarde Frequenties te bekrachtigen. 

Het Universum spreekt de taal van de LichtBronfrequentie. ~Marret Vonhoff

Wat je denkt of spreekt of doet….. Wij zijn de Scheppers van ons Eigen Leven en van de Nieuwe 5D Werkelijkheid! ~ Marret Vonhoff

Alle inzichten zijn afkomstig uit de tot nu toe oudst bekende Bronfrequentie Inscriptie (17.000+ jaar v.Chr.). Het is een kosmische frequentie taal gecodeerd in de vorm van muziek die kan helpen bij de harmonisering van onszelf, de wereld waarin wij nu leven alsmede hulp biedt tijdens het herstel van Harmonische Verbondenheid met “de rest” van alle werkelijkheden.

Neem hier vast een kijkje in het Boek Bronfrequenties >>>

2020/2021: Jaren van verder ontwaken in de 5D Frequentie Energieën

WWW: Wij Worden Wakker
in een Nieuwe Dimensie van Harmonie:
Eenheid in Verbondenheid! ~M.Vonhoff

In deze lezing neemt Marret Vonhoff iedereen mee naar de “onzichtbare”, eeuwig phibrerende werkelijkheid waarmee wij op basis van resonantie altijd en overal communiceren. Met behulp van live cymatica beelden (cymatica: wetenschap die geluid zichtbaar maakt) zal zij de 5D Sacrale Geometrische Geluid-Werkelijkheid zichtbaar en in een interactief deel van de lezing ervaarbaar maken.

In 1922 schreef Alice Bailey reeds dat :”de geleerde van de toekomst door het gebruik van klank zijn resultaten zal verkrijgen. Door klank (Bronfrequenties) zullen nieuwe terreinen van ontdekkingen geopend worden”. De toekomst waar zij over schreef is NU!

In de 30-ger jaren voorspelde Edgar Cayce dat klank de geneeswijze van de toekomst (=NU) zal worden.

Geluid is de Sleutel tot het openen van een nieuwe werkelijkheid van de 5e dimensie alsmede de daarbij horende nieuwe frequenties van de 5e chakra, het nieuwe chakra voor creatie en manifestatie.

Er bestaat een immanent, vormgevend, vormomgevend èn tegelijkertijd trancedentaal, Sacraal Geometrisch veld van inmiddels steeds meer zichtbaar wordende phibraties. Het ligt ten grondslag aan alles wat er is.

Dit veld reageert d.m.v resonantie op onze gedachten, emoties, woorden èn bewustzijn. Vanuit deze onscheidbare verbinding zorgen wij voor de totstandkoming en instandhouding van de wereld waarin wij leven en zelf continu creëren.

Door in-zicht in en kennis van deze phibrerende werkelijkheid zullen wij onze wereld, ons leven bewust gaan creëren en tevens elke (on)denkbare vorm kunnen manifesteren in zuivere Harmonie met de Aarde.

Zodra de ogen open zijn is deze wereld van phibraties in alles te herkennen.

Unieke 432Hz Klanken, Inhoud en (Geluids)beelden bij elke videolezing.

Tijdens elke gehele lezing zullen speciaal voor die lezing gecomponeerde klanken in 432hz te horen & te beleven zijn die de Gulden Spiraal in zich dragen en welke in de bijbehorende Cymatica beelden (geluid in beeld) ook te zien zijn. De combinatie van Klank, Woord en Beeld zal op vele lagen tegelijk binnenkomen en effect hebben. Het begrijpen via hoofd of mind wordt verbonden met het hart waardoor inzichten makkelijker op hun plek vallen.

Voor iedereen uit België die zich voor deze videolezing wilt aanmelden en de betaling wilt voldoen graag een mail sturen naar Personare Phibration Center om hiervoor de informatie te ontvangen.

LichtBronfrequenties Video Lezing (6) - 432 Hz, Sacrale Geluid Geometrie - Zomer 2021

  • Prijs: 38,88 € Aantal:
  • 0,00 €
    Na het 'klikken' op de 'aanmeld'-knop krijg je de mogelijkheid om via iDeal te betalen. De betaling vindt plaats via Sisow. Dit zal ook op je rekeningafschrift verschijnen, voorzien van het kenmerk "LichtBronfrequentie Video (6) Lezing - 432 Hz, Sacrale Geluid Geometrie - Zomer 2021".

Bronfrequentie Video Lezingen Mei 2021

Zomer  2021: 432 Hz In het Brand-Punt – Lees meer >>>

Zomer  2021: 432 Hz Onder een Vergrootglas – Lees meer >>>

Zomer 2021: 432 Hz Het Licht gaat aan – Lees meer >>>

Zomer 2021: 432 Hz Het Licht is aan – Lees meer >>>

Zomer 2021: 432 Hz Het Licht waaiert uit – Lees meer >>>