De Bronfrequentie Inscriptie in Kudumiyamalai, Zuid India

In het hartje van Zuid-India ligt tussen Tanjore en Madurai ligt het plaatsje Kudumiyamalai. Het plaatsje is gebouwd rondom een monoliet (malai betekent berg, afb. 18), tussen de bomen en werd in vroege inscripties Thiru-nalak-kunramen in latere inscripties Sikhanallur genoemd. Het district is beroemd om enkele prachtige oude tempels en 120 inscripties die allen van historisch archeologisch belang zijn.

De Kudumiyamalai Inscripties behoren tot de oudste van India. Aan de buitenkant, op de oostzijde van de monoliet, is de beroemde Kudumiyamalai Muziekinscriptie te vinden. Om en nabij de monoliet zijn vier tempels te vinden waaronder een grottempel en de grote Shiva tempel: de Sikhanathasvamikoil tempel. Deze bevat prachtige gebeeldhouwde sculpturen. De monoliet ligt centraal in het kleine pittoreske plaatsje. Het geheel doet aan als een soort van oase in een omringend droog, vlak landschap waar het zand een roestige rode kleur heeft.

De Kudumiyamalai Bronfrequentie Inscriptie: een klinkende LevensBloem?

Oude beschavingen kenden dit universele grondpatroon van de schepping en de in haar verborgen wijsheid en wetenschap. De link tussen het patroon van de Levensbloem en de Bronfrequentie Inscriptie vond ik bij toeval. Ik begon te tekenen en daarna de cirkels te tellen die ik had getekend. De Levensbloem komt tot stand door de rotatie van 36 cirkels rondom de eerste cirkel (36+1 =37) met een omsluitende achtendertigste cirkel, de octaaf cirkel genoemd (36+1 +1 =38).

Deze laatste cirkel symboliseert de deur naar het oneindige. Muzikaal zouden we zeggen: het volgende octaaf/ de volgende octaven. Ik kreeg koude rillingen: de Bronfrequentie Inscriptie telt achtendertig regels! Het grondpatroon dat de Levensbloem wordt genoemd.

In een soort lichtflits drong dit tot mij door: deze overeenkomst is geen toeval! Als kind had ik al iets met cijfers, rekenen en wiskunde. Pas tijdens mijn onderzoek voor mijn eindscriptie Quantum Muziek kreeg taal mijn interesse. Ik begon toen de diepere lagen in betekenis van taal en klank te ontdekken en aan te voelen. Tijdens mijn jarenlange onderzoek is mij duidelijk geworden dat elke dimensie opereert op een specifieke frequentie en alle dimensies middels een morfogenetische veld door middel van resonantie in verbinding staan. Hierop zijn de meest recente DNA ontdekkingen gebaseerd.

Ditzelfde verschijnsel is waar te nemen bij alle verschillende talen in de wereld. Elke taal opereert binnen een specifieke frequentiebanden ritmische structuren. Frequentie en resonantie zijn begrippen uit de geluidswetenschap. Resonantie vormt de basis waarop het universum is gebouwd en functioneert. Beide zijn bouwstenen van het ontstaan, de vorm, de bouw en het functioneren van het universum! Alle oorspronkelijke culturen maken hiervan in hun scheppingsmythen melding.

Aan het einde van elke groep of mogelijk aan het eind van elke regel staat de vermelding:”klanknotatie is geëindigd”. Elke rechte lijn/groep zou daardoor mogelijkerwijs tevens een cirkel kunnen voorstellen waarbij het begin en einde samenkomen. In India ervaart en interpreteert men de voortgang van het leven als circulair (als cirkel), dit in tegenstelling tot de westerse wereld waarvan vanuit een rechtlijnige evolutie wordt gedacht.

Vanaf de zomer van 1999 voelde ik intuïtief aan dat de Bronfrequentie Inscriptie een klinkende weergave is van de Levensbloem. Middels haar opgetekende klanken kan ze het (geluids)continuüm van en in atomen (micro) tot aan hele sterrenstelsels (macro) via resonantie beïnvloeden, met elkaar synchroniseren en harmoniseren. Het enige wat ik moest doen was mijn intuïtieve inzichten onderbouwen.

De verbinding tussen de Bronfrequentie Inscriptie op grond van het onderliggende bouwpatroon van de Levensbloem met andere plaatsen over de hele wereld, is enorm. Het patroon van de Levensbloem is inmiddels op vele plaatsen teruggevonden. Het is een kosmisch patroon waar mensen klaarblijkelijk duizenden jaren terug reeds van afwisten en van waaruit het leven werd geconstrueerd. Om een paar plaatsen te noemen: Abydos (Egypte), Amritsar (India), Ephesus (Turkije), de verboden stad (Beijing-China), Rosslyn (Schotland), Pompeii (Italië) etc. Op deze plaatsen is de afbeelding van de Levensbloem te zien.

In het patroon van de Levensbloem liggen talloze punten die verbonden kunnen worden zodat er ruimtelijke figuren ontstaan die de Platoonse vormen worden genoemd: bol, kubus, tetraëder,octaëder, icosaëder en dodecaëder. Alle structuren en bouwwerken die deze vormen hebben of uit deze vormen zijn voortgekomen, zoals piramides, het Atomium in Brussel, Byzantijnse kerken, Bronfrequentie Inscriptie maar ook kristallen, atomen en zelfs ons DNA zijn daarom ook voorbeelden van de Levensbloem alleen gaan we dat nu weer opnieuw leren zien.

De Bronfrequentie Inscriptie bleek in vele parameters (klank, tekens, vorm, structuur en afmeting) overeen te komen met de ont-vouwing van het patroon van de Levensbloem. Ik zag en hoorde in de Bronfrequentie Inscriptie daarom al heel vroeg het patroon van een klinkende Levensbloem. (Te zien in het boek Bronfrequenties ontcijferd >).