Bronfrequenties Architectuur: Zichtbaar & Hoorbaar Stromend Geluid

Helende Plaatsen waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten in een Creatie/Vortex/Torus Veld van Pure Harmonie

Van Wetenschappen naar Weten Scheppen

De Wetenschap is opnieuw op een punt in de tijd aangekomen waarin stap voor stap door het plafond van begrensde 3e dimensie wordt gegaan.  Aan de “andere kant” (van de sluier) worden hogere en op frequentie gebaseerde wetenschap en technologieën zichtbaar. Wetenschap wordt langzamerhand weer vanuit Multidimensionale In-Zichten Weten-Scheppen.

Door Paul Devereux zijn in Spanje en Frankrijk grottekeningen en andere aanwijzingen gevonden die volgens hem reeds uit het Neolithische tijdperk (ca. 12.000 v Chr.) stammen en welke ons tonen dat mensen in die tijd reeds geheel vanuit Kosmische Resonantie leefden. Het is daarom dat tegenwoordig oude monumenten, krachtplaatsen, tempels, piramiden, steencirkels, grotten, steenhopen etc. worden onderzocht op basis van de staande geluidsgolven, frequentie velden en hun resonantie met de kosmos. Over de hele wereld worden plaatsen gevonden die ontworpen, gecreëerd en gebouwd zijn op basis van en vanuit Sacrale, met de Kosmos Resonerende Geluidstechnieken. Op dit moment doet Michael Tellinger hiernaar op oude krachtplaatsen veel onderzoek. Zijn ervaringen op deze plaatsen zijn uiterst fascinerend.  

De herontdekte wetenschap van vorm scheppend geluid, cymatica genaamd, toont ons dat vormen in de natuur maar ook door mensen gecreëerde vormen een 1 op 1 relatie hebben met de frequenties die in hen besloten liggen. Zo is door John Stuart Reid (cymascope.com) aangetoond dat de vorm van de Egyptische Hiërogliefen (een van de talen van licht) direct voorkomt uit en in relatie staat tot de frequenties die erin besloten liggen. Geluid schept de vorm. Reid deed hiervoor geluidsonderzoek met de cymascope in de sarcofaag in de piramide van Cheops.

Goethe (1749 – 1832. Duits dichter, schrijver, filosoof, wetenschapper, politicus) noemde Architectuur reeds “bevroren muziek”. 

De 17.000> jaar oude Bronfrequenties Inscriptie is gegraveerd in een graniete rots in de vorm van een rechthoek. De afmetingen van de rechthoek zijn deel van de Gouden of Gulden (Phi) ratio,  210 cm : 340 cm. In het boek Bronfrequenties laat Marret in de hoofdstukken 8 en 10 zien en beschrijft zij deze Architectuur die voortkomt uit de sacrale, muzikale verhoudingen/ intervallen. Ook schrijft zij over het hoe en waarom van deze manier van ontwerpen en bouwen. 

Waar zijn inmiddels Karakteristieke, Universele frequentievelden gevonden? Om een paar voorbeelden te noemen:

 • Kudumiyamalai Bronfrequentie Inscriptie (Zuid-India) (7 + 6 Goddelijke Frequenties)
 • Piramiden van Gizeh (Egypte) (432hz)
 • “Koningskamer” in de piramide van Gizeh (117hz)
 • Sarcofaag Koningskamer (121hz)
 • Piramiden van Teotihuacan (Mexico)  (216 hz)
 • Piramiden van Bosnië (28 khz)
 • Hypogeum Hal Saflieni (Malta) (111 hz)
 • Cairns Newgrange (Ierland)  (111hz)
 • Stonehenge (Engeland) (10hz)
 • Palenque (Mexico) 
 • Carnac (Frankrijk) (90 – 120hz)
 • Lascaux Grotten (Frankrijk) (90 – 120hz)

Chartres Geluid Geometrieën
Marret Vonhoff

Boven: Rich Jarvis
Onder: Heartmath

(neem een kijkje in het boek Bronfrequenties).