HartBronfFrequenties & Het Nieuwe Bewustzijn.

HartBronfrequenties

Ons Zonnenstelsel bevindt zich sinds 12.960 jaar weer met haar baan in de fotonengordel. Fotonen zijn ongekend hoge trillende Lichtdeeltjes die ervoor zorgen dat de Frequenties en daarmee ook het Bewustzijn van al het Leven naar een Hogere Dimensie evolueert. In India is de geschiedenis van de Aarde ingedeeld in tijdperken die Yuga’s worden genoemd. Deze duur van deze tijdperken resoneren volledig met 432hz LichtBronfrequentie van het hele Universum. Het laatste tijdperk is bekend onder de naam: Kali Yuga, wat Donker of Duister betekent. Aan dit Yuga van 432.000 jaar is NU een einde gekomen! De Frequentie Energieën van de 5e Dimensie zullen per dag toenemen. De Schumann Resonantie Diagram laat die sinds 11-11-2018 elke dag zien. De wereld zal veranderen van Donkere naar Licht Frequentie Energieën. Ook dit is duidelijk waar te nemen via de Social Media bewegingen (onder andere Q~Anon) die continu spreken over “Dark to Light” en de Dark to Light Movement!

Het Nieuwe Leven, Het Nieuwe Leren, Het Nieuwe Bewustzijn volgens de Oorspronkelijke bedoeling. 

In oktober 2012 was Marret in Caïro, Egypte, waar zij met een groep een week lang in de frequenties en energieën van de Grote Piramide op het Gizeh plateau doorbracht.

Elke avond was er een gezellig samenkomen van de groep waar onder andere ieders belevenissen van de dag werden gedeeld. Na een paar dagen werd vanuit de groep de vraag aan Marret gesteld hoe het kon dat zij haar belevenissen elke avond zo gedetailleerd kon delen zonder dat zij notities maakte. 

Marret legde de groep uit dat zij alle belevenissen en indrukken in contact met haar Hartfrequentie alles en altijd in zich opneemt. Het hart Weet, het hoofd volgt het hart! Dit is de oorspronkelijke bedoeling van hoe de Mens zou functioneren en het leven zou leven.

Door volledig in contact met je Hart kunnen je beide hersenhelften in balans en harmonie gaan samenwerken. Hierdoor ontstaat synerchie,  1 + 1 wordt 3 en het geheel wordt meer dan de som van de afzonderlijke opgetelde delen. In plaats van ieder afzonderlijk te werken gaan de beide hersenhelften, delen van je lichaam vanuit Eenheid functioneren. Door dit in jezelf te creëren en vandaar uit te leven en te leren kun je er op vertrouwen dat je onthoudt en dat wat voor jou bedoeld en van waarde is zich als eerste in je geheugen meldt.

Leven in een wereld en met een bewustzijn dat op een hogere frequentie trilt vraagt om en nodigt uit tot een nieuwe vorm en vooral een nieuwe inhoud van Leren. In het Nieuwe Onderwijs werken wij vanuit onze Hartfrequentie. Hierdoor werken onze hersenen, onze mind niet meer gefragmenteerd maar Holistisch en Universeel, vanuit het 4 kwadranten bewust-zijn in het Hart en volledig in balans vanuit harmonie. Elk dag starten met leven, leren en handelen vanuit een afstemmen op, in Balans en in het NU brengen van dit Holistisch Hart Bewustzijn. Dit is leven in de 5e en 6e Frequentie Dimensie. Niets is meer op zichzelf staand maar onderdeel van het Grote Kosmische Geheel, de Multi-Dimensionaliteit. Alles in het leven dringt door, is interactief, is inééngrijpend en in volledige resonantie met het geheel. Het leven staat weer in kontakt met haar oorsprong, passend in en resonerend met de gezamenlijke Bron, Oorsprong en Blauwdruk.