Wat is Resonantie?

Resonantie is een Kosmische Wet, een energetische samenbindende kracht waarop de kosmos werkt. Andere kosmische krachten zijn bijvoorbeeld de Zwaartekracht, Elektro zwakke en sterke krachten, Lichtkrachten. Inmiddels is aangetoond dat al deze krachten in essentie niets anders dan trillingen zijn en daarmee aantoonbare, onderscheiden frequenties bezitten. 

Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via deze trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens, evenals alle organen en cellen in ons lichaam, bezitten een eigen trilling en zijn van elkaar te onderscheiden via een unieke trillingssignatuur. Je kunt je dit voorstellen als een vingerafdruk of handtekening maar dan in de vorm van een geluidstrilling. 

Resonantie komt van de InPhinitivus, het hele werkwoord Resoneren wat ‘terug klinken, weerklinken en ook meetrillen’ betekent. Een heel werk-woord is een woord welke de klank of trillingssignatuur draagt en toont van het Geheel of het Al en dat eeuwig aan het werk of in beweging is.

Wat klinkt terug, wat weerklinkt, wat trilt mee?

We herkennen resonantie via de piano: slaan we een toon aan op de piano, dan worden alle snaren die met de aangeslagen toon resoneren eveneens tot trilling gebracht. Alle snaren die in een octaaf relatie staan (alle tonen die 2x zo hoog of zo laag of op een veelvoud van 2 met de aangeslagen toon trillen) gaan op basis van gelijkheid met de aangeslagen mee klinken.

Een voorbeeld hiervan is te vinden in de 15.000 jaar oude Bronfrequentie Inscriptie. Hoe is de kosmsiche wet van resonantie hierin werkzaam? 

De Bronfrequentie Inscriptie resoneert met de Gulden en Universele Phi-spiraal die door de genoteerde klanken stroomt. De Inscriptie beslaat een oppervlak van 210 cm :340 cm, een verhouding van 21:34. Dit is een Gulden snede verhouding welke resoneert met de Harchakra, met ons DNA, met de natuur (zonnebloemen). De 2432 genoteerde en gecodeerde klanken en 7 ritmes bezitten de kracht om de yin/yang frequenties van Hartchakra te openen, te balanceren en opnieuw te verbinden met alle andere slapende energetische krachtpunten. (afb. pag 10 boek Bronfrequenties)

Een andere resonantie ligt in het morfische veld (energieveld in de vorm van een torus, donut of bagelbroodje) dat rondom alles wat er is bestaat en alles in vorm houdt. Onder de rots waar de oudste Bronfrequentie Inscriptie ter wereld in gegraveerd is een actieve Bron aanwezig. Deze resoneert onophoudelijk met alle energetische krachtplaatsen op de Aarde en met alle morfische velden tot in de diepe Ruimte.

     

Onder de krachtplek van de Bronfrequentie Inscriptie bevindt zich tevens een energetisch 7-voudig Labyrint waarin de bijzondere energieën van de Bron met zeer hoge kwaliteit thermaal water stromen. De Bron van waaruit dit thermale water komt ligt in het Hart van het Labyrint en creëert daar d.m.v. water vortexen (draaikolken). Deze staan op hun beurt weer via resonantie in contact met de Labyrinten in de wereld en reageren op al het water op Aarde en alle vortexen in de Universa.

Nog een resonantie welke voor deze tijd van het “Grote Ontwaken of Grote Transformatie” tussen de Bronfrequentie Inscriptie en de Grote Kosmische Jaar cyclus van 25,920 jaar.

Op 21-12-2012 is er voor de Aarde en al het leven op en in haar en in de Universa een kosmische open gegaan. Dit moment is door zeer vele oorspronkelijke volken en filosofen door de eeuwen heen opgeschreven of mondeling overgedragen. Er vond op dat moment een kosmische uitlijning of resonantie plaats tussen Het Hart van Moeder Aarde, Het Hart van de 21 december Zon en het Hart van de Melkweg. Sinds die tijd zijn de LichtBronfrequenties in intensiteit geleidelijk aan toegenomen. Op 11-11-2018 (2018=>2+0+1+8=11) dus op 11-11-11 om 11:11u is het proces tot het volledig openen van deze poort van start gegaan.

Op 21-3-2019 (2019=> 2+0+1+9=12) is het voor de 3e keer in de maand maart dat een frequentie energie van 3:3:3 (21-3-12) plaatsvindt. Deze 3e keer vond plaats na het unieke moment van samenvallen van de Lente Equinox en volle Super Maan. Tijdens dit moment is voor de  gehele Aarde de poort geopend!

Hoe kunnen we ons dat voorstellen?

Je kunt je dit voorstellen als het gevoel dat je geheel onverwacht (= nog onbewust van wat gaat komen) je Grote Liefde of Tweelingziel in de Ogen kijkt. Je wordt letterlijk van je sokken geblazen! Er vindt plaats in gezamelijke energievelden een Ware Bevruchtingplaats die gepaard gaat met een Lichtflits. De energievelden vormen met elkaar een Vesica Piscis van waaruit een Hoger Gemeenschappelijke, Nieuwe Derde Frequentie Energie ontstaat. 

Waarom gebeurt dat nu?

Ons Zonnenstelsel bevindt zich sinds 12.960 jaar weer met haar baan in de fotonengordel. Fotonen zijn ongekend hoge trillende Lichtdeeltjes die ervoor zorgen dat de Frequenties en daarmee ook het Bewustzijn van al het Leven naar een Hogere Dimensie evolueert. In India is de geschiedenis van de Aarde ingedeeld in tijdperken die Yuga’s worden genoemd. Deze duur van deze tijdperken resoneren volledig met 432hz LichtBronfrequentie van het hele Universum. Het laatste tijdperk is bekend onder de naam: Kali Yuga, wat Donker of Duister betekent. Aan dit Yuga van 432.000 jaar is NU een einde gekomen!

Meer resonanties zijn te lezen en te voelen in het boek Bronfrequenties >>>