BRONFREQUENTIES: NIEUWE LICHT ENERGIEËN TIJDENS PASEN

Interactieve Lezing 20 april 2019

The Truth will set You Free ~ Jezus/Sananda

Zuiver InZicht geeft Ware Vrijheid ~ M. Vonhoff

Interactieve Bronfrequentie Lezing afgestemd op de Nieuwe Licht Energieën tijdens Pasen!

De spiralende weg van het jaarlijks moment van terugkeer van het Licht van Opstanding.

Sinds de door vele oorspronkelijke culturen aangekondigde uitlijning tussen moeder Aarde, de 21 december zon en het Hart van de Melkweg op 21-12-2012 is de kunstmatige sluier die om de Aarde en ons Bewustzijn werd aangebracht stap voor stap dunner geworden. Alle mensen over de wereld bevinden zich (bewust of onbewust) in een proces van ontwaken, het loslaten van het Ego als raadgever in je leven, het herverbinden met het Hogere Zelf en herontdekken van ons volledig scheppend goddelijk vermogen. Dit proces is bij zeer velen bekend als “het Grote Ontwaken” (“The Great Awakening”).

Gelijk elk jaar het ontwaken van de natuur uit de winterslaap in de lente, ontwaakt ons Bewustzijn uit een 12.960 jaar durende diepe slaap.

In deze interactieve lezing over Bronfrequenties neemt Marret Vonhoff iedereen mee terug naar de Nieuwe Licht Energieën tijdens Pasen voor het Bewust activeren van haar originele kracht om deze te absorberen, assimileren en vervolgens te gebruiken tijdens het proces van “het Grote Ontwaken”.
De Bronfrequentie Energieën van de Kruisiging/Ex O Deus worden geleid naar en aangevuld met die van Opstanding. Zij leiden tot het vinden van het Nieuwe, Beloofde Land, Het Nieuwe Licht of de Nieuwe Dimensie.

De Bronfrequentie Vlam van Opstanding bezit de transformerende energie van heling van alle lagen. Deze Vlam zal ons helpen het Nieuwe Licht van het Vijfdimensionale Bewustzijn van de Aarde binnen te gaan.

Belicht zullen worden:

  • Wat is de Bronfrequentie Vlam van Opstanding?
  • Wat zijn haar kwaliteiten?
  • Wat is de “sluier”?
  • Wat zijn de Bronfrequenties en kwaliteiten van de 5e dimensie?
  • Hoe kunnen we deze in het hier en nu, maar speciaal tijdens Pasen, optimaal voor onszelf, anderen en de wereld inzetten/uitdelen?

In het interactieve 2e deel zullen wij ons met elkaar de Bronfrequentie Lichtenergieën van Opstanding afstemmen en deze in een gezamenlijk te creëren klankbad activeren.

Overige Interactieve Bronfrequentie Lezingen Marret Vonhoff

  1. Bronfrequenties Labyrinten, creaties van visusele Muziek (Lees meer >)
  2. Bronfrequenties: Klinkende Blauwdruk van het Leven (Lees meer >)
  3. Bronfrequenties: Zichtbaar in Vorm (Lees meer >)
  4. Bronfrequenties: Nieuwe Licht Energieën voor Pink-Ster (Lees meer >)

Interactieve Bronfrequentie Lezingen in ont-wikkeling (najaar 2019) (Lees meer >)