‘Terug naar de Toekomst door middel van de 432hz Licht Frequentie’

Het leven ontwikkelt zich door mensen die hun persoonlijke creativiteit uiten en vormgeven. Hij die oude grenzen durft te verleggen en nieuwe grenzen gaat verkennen, geeft zichzelf en de wereld nieuwe energie!

Gedurende alle tijden zijn er mensen geweest, denkers, kunstenaars, wetenschappers, die inzichten zochten in universele wetten en regels om zo uiteindelijk m.b.v. hun creativiteit nieuwe vormen en technieken konden ontwikkelen.

Hazrat lnayat Khan zegt hierover: ‘Leven in een wereld zonder inzicht in de verborgen wetten der natuur (het universum) is net zoiets als het niet kennen van de taal van het land (de wereld/planeet) waarin men is geboren’.

Door inzichten in deze universele wetmatigheden te verbinden aan de eigen creativiteit ontstaan er nieuwe vormen welke al het leven overal verrijken. Aangezien de ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de wetenschap steeds meer op basis van geluid vorm krijgen, zal ik veel tijd aan onderzoek in deze tak van wetenschap blijven besteden.

Alice Bailey schrijft: ‘de geleerde van de toekomst zal door het gebruik van klank zijn resultaten verkrijgen,want door klank zal een nieuw terrein van ontdekking geopend worden:

Edgar Cayce zei reeds: ‘muziek is het medicijn van de toekomst.

Voor geïnteresseerden heb ik in mijn boek Bronfrequenties ontcijferd in verschillende hoofdstukken deze uitspraken onderbouwd en de oorsprong ervan weten te achterhalen.