BRONFREQUENTIES

Het boek.

Het leven ont-wikkelt door mensen die via hun persoonlijke creativiteit creëren en uiting geven. Hij die oude grenzen durft te verleggen en nieuwe grenzen gaat verkennen, geeft zichzelf en de wereld nieuwe energie (Boek Bronfrequenties pag. 26)

Door de tijd heen zijn er vele mensen, denkers, kunstenaars, wetenschappers geweest die naar inzichten in universele wetten, regels zochten en die uiteindelijke door hun creativiteit in staat waren nieuwe vormen en technieken te ontwikkelen.

Hazrat Inaya Khan zegt: “ Leven in een wereld zonder inzicht in de verborgen wetten der natuur (het universum/ de Aarde) is net zoiets als het niet kennen van de taal van het land (de wereld/planeet) waarin men is geboren”.

Door inzichten in deze universele wetten aan persoonlijke creativiteit te verbinden zullen nieuwe vormen verrijzen welke al het leven waar dan ook zal verrijken.

Daar de ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten steeds vaker gebaseerd zijn op geluid zal Marret Vonhoff haar tijd en energie stoppen in holistische onderzoek welke de verbinding legt met andere takken van wetenschap die resoneren met de essentie van het leven.

Alice Bailey schrijft:”de geleerde van de toekomst (=NU) zal door het gebruik en de wetenschap van klank zijn resultaten verkrijgen, want door klank zullen nieuwe terreinen (& dimensies (M. Vonhoff) ont-dekt en geopend worden”.

Alice Baily writes:”the scientist of the future will receive her/his results through the use of sounds, because throught sound new fields (dimensies/ universa (M.Vonhoff) of discovery will be opened up”.

Edgar Cayce zei al: “muziek is het medicijn van de toekomst” (=NU).

Marret Vonhoff conclusie quote: “Alles Phibreert binnenin EEN Note”. (“Quantum Muziek” ~ Eind Scriptie Ethno Musicologie (Amsterdam, 1997))

Iedereen die geïnteresseerd is, Marret heeft een prachtig en rijk geïllustreerd en full color boek geschreven met universele en diepgaande inzichten in Bron Frequenties. Neem een kijkje in het boek en/of bestel het hier.

PERSONARE

Eén kleine stap in frequentie, Eén gigantische stap voor de mensheid.

Personare Phibration Center is een Centrum waarin een Sound Center, Muziek Instituut en Universialiteit Academie zijn ondergebracht.

Opgericht in 1998 door Marret Vonhoff. Zij wordt gedreven door alle aspecten die te maken hebben met “Alles is Frequentie”. Als muzikant, onderzoeker, docent en spreker, Marret deelt haar diepgaande kennis en ervaring over hoe het gehele Universum resoneert, continue groeit en evolueert door iedereen en al wat bestaat oftewel: Per Sonare (door iedereen en alles heen klinkend)

Zij is gefascineerd door oude en oorspronkelijke wetenschap en wijsheid betreffende geluid en de hedendaagse mogelijkheden van binnenuit creëren op basis van universele frequenties als #Liefde #Harmonie #Compassie en #Eenzijn.

In de Nieuwe Universialiteit Academie, deelt Marret haar diepgaande universele kennis over hoe de Bronfrequenties toe te passen op het gebied van de Architectuur (Sound-Building), van de Geneeskunde (Sound-Healing) en van het nieuwe Holistische Onderwijs

Zij staat open om professionals in alle gebieden van het leven te ontmoeten, te delen, kruis te bestuiven en om samen meer mogelijkheden, toepassingen te ont-dekken en deze in praktijk te brengen om zo Eenheid in Verscheidenheid en Verbondenheid te creëren.

Alles resoneert met Alles en is Verbonden met Alles” ~ Marret Vonhoff