Voelend kijken, lezen, absorberen en leven.

Hier kun je een kijkje nemen, de vibrerende energieën voelen die in de afbeeldingen stromen en de eerste 38 pagina’s van het boek lezen. De inhoudsopgave toont de onderwerpen uit het hele boek welke resoneren met en afkomstig zijn uit de Hogere Dimensies

Realiseer je dat alle inzichten die in dit boek staan en gecodeerd zijn in deze buitengewoon bijzondere, unieke en Multi-Dimensionale Bronfrequentie Inscriptie, liggen te wachten om ons innerlijk opnieuw te verbinden en in resonantie te brengen met alle universele frequenties & dimensies van al het leven overal. Als je deze weg in jezelf wilt openen en hiervoor je eigen persoonlijke boek wilt ontvangen kun je klikken op de knop om het boek Bronfrequenties te kopen.

Alles is Frequentie.

Er is iets buitengewoons, bijzonders en heel unieks aan de gang! Het gehele Universum resoneert en groeit door ons, door het leven dat wij op dit moment leven!

DOOR WAKKER TE WORDEN WIJ CREËREN DE GROTE TRANSFORMATIE!

Bronfrequenties is een boek waarin een wereld wordt beschreven die gebaseerd is op en volledig functioneert vanuit schijnbaar onzichtbare vibrerende frequentie werelden, dimensies genaamd.

Dit is een heel oude, universele en bovenal Multi-Dimensionale wereld die uit ontelbare lagen bestaat en waarin elke laag haar eigen kleuren, vormen, ritmes en (boven-/grond-/onder) tonen heeft.

Het Universum kent een blauwdruk die geheel en al bestaat uit getallen die net als mensen met elkaar verbindingen, relaties en verhoudingen aangaan.

Elk getal toont zich daarom in de vorm van een verhouding, optelling, aftrekking, vermenigvuldiging of deling en is een frequentie met een eigen toon-hoogte/diepte, klank en ritme. Ook kleuren, vormen en afbeeldingen zijn: stromende muziek welke bestaat uit: frequentie, klank, ritme, melodie, harmonie, structuur, patronen, cycli, energie….. Door je hierop te focussen en ze binnen te laten, zullen ze in je lichaam, geest en bewustzijn gaan resoneren en werken. Dit is zuivere Tuning op Quantum/Subquantum niveau. (Lees meer hierover op de pag. Bronfrequentie Nano & Quantum Touch Tuning >>>)

Een boek wordt geschreven met behulp van letters die woorden vormen. Woorden vormen met elkaar zinnen en hebben vorm en cadans. Elke zin bestaat uit een samenhangende structuur, een harmonie van frequenties en ritmes. De huidige wetenschap toont aan dat onze talen voortkomen vanuit ons DNA. Russische taalkundigen hebben ontdekt dat de genetische code, in het bijzonder de zogenaamde 90% Junk DNA, dezelfde regels volgt als alle onder mensen bestaande, gebruikte en bekende talen. Dit blijkt te gelden voor de regels ten aanzien van de zinsopbouw, semantiek (betekenis) en de basis regels van de grammatica. Dit verbaast mij niets. De Oersprong en Scheppingskracht van Taal en de Talen van Licht: Woordfrequenties en formules, is reeds aan ons bekendgemaakt en over geschreven in het Johannes Evangelie: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En God zei “Er zij Licht”.

Hoe kun je het boek gebruiken?

Het boek kun je gebruiken als een Multidimensionaal “Tarot” boek en je niet alleen jezelf maar ook je huis ermee zuiveren.

Tip 1) Op pag 10 vibreert de Geluidsafbeelding van onze HARTchakra als “Stil Gebed”. Dit is een boodschap aan de lezer om het boek met een OPEN HART in verbinding met het Centrum van het (Aard)Kristal van de Levensbloem te lezen. (zie de Cover en kleine kaartje) Laat pag 8, 9, 10, 26 en 27 heel rustig bij je binnenkomen.

Tip 2) Je hoeft het boek niet als een boek te lezen, d.w.z. vanaf het begin tot het einde. Het is een boek waarin je eigen intuïntie resonerend met je hart je zal leiden. Door het boek losjes tussen je handen te nemen en er vanuit je hart verbinding mee te maken kun je vervolgens de bladzijden als een waaier heen en weer wapperen waardoor de frequentie energieën vrij gaan komen. Na een paar keer waaieren voel zelf wanneer het boek op een “toevallige” bladzijde open te slaan. Daar zul je dat wat met jou op dat moment resoneert in de vibrerende en multigelaagde afbeeldingen zien. Je eigen Intuïtie zal je naar een van de afbeeldingen leiden. Neem de afbeelding(en) waar je naar toe wordt getrokken waar, adem deze in en laat hem totdat je hele lichaam ermee vibreert (kan heel subtiel zijn) door je heen stromen. Mocht je daarna willen weten wat de Oeroude Bronfrequentie Inscriptie je over de afbeeldingen aan Hoger Dimensionale In-Zichten aanreikt, ga dàn de bijbehorende tekst lezen (dit is niet noodzakelijk, het zal je proces verdiepen). Laat het boek op deze bladzijde open liggen totdat je voelt dat je dit proces voor nieuwe inzichten wilt herhalen.

Tip 3) Je kunt met het boek al waaierend en wapperend door je huis lopen. Het zal de frequentie energieën zuiveren en naar een hogere trilling brengen. Op een plek waar je intuïtief voelt dat het op een bepaalde bladzijde open moet blijven liggen, doe dit dan. Je voelt zelf wanneer dit zuiveringsproces daar klaar is doordat je er “opeens” aan denkt, het ziet liggen of er naar toe wordt getrokken. Geen zorg over vervuiling van het boek na een zuivering van een plek. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon weer lekker laten waaieren/wapperen. De frequentie energieën in het boek komen vanuit zo’n Hoge en Zuivere Dimensie die kunnen Nooit door de frequentie energieën hier omlaag worden gehaald of vervuild raken. Ze zijn Dienstbaar aan onze dimensie.

Tip 4) Daar alle afbeeldingen in het boek als foto momenten zijn. Dit betekent dat ze gevuld zijn met fotons (hoge Licht energie deeltjes) en daarmee een moment opname van onophoudelijk vibrerende frequentie energieën. De afbeeldingen kun je in jezelf visualiseren en ze gebruiken om in harmonie te komen maar ook voor iedereen en alles om je heen waarmee je je verbonden voelt.

Geluidsvoorbeelden als aanvulling bij de informatie in het boek zijn hier op de website te vinden. Ga hiervoor naar de pagina Geluidsvoorbeelden Boek.  

Heilig Handelen.

Het benoemen, beschrijven en verbeelden door middel van het gebruik van letters is een heilige kunst. Alle letters bezitten een getals- en spirituele waarde. Hier ben ik me tijdens het schrijven van het boek Bronfrequenties van de unieke en krachtige inzichten, zeer bewust van geworden. Sindsdien begin ik elke dag met korte, op de Bronfrequenties afgestemde meditatie.

Alle scheppingsverhalen over de wereld die mij bekend zijn melden: “Het Leven is ontstaan vanuit geluid” (Phibratie/Frequentie/Harmonie/Melodie/Klank/Ritme/Energie). Kortom: Nada Brahma, Het Leven is Geluid (Hfst 3)

Dit boek is geen verhalend boek. Het bevat informatie die gecodeerd is opgeslagen in de, tot nu toe, oudst bekende Bronfrequentie Inscriptie ter wereld. Het is dus eigenlijk een boek over de Universele Frequentie! In elk woord, elk beeld, elk getal, elke vorm, elke kleur klinkt de kracht van de Frequentie Energieën uit de Bron.

Alle onderwerpen in het boek gaan over in-zichten in het bestaan en de werking van een Vibrerend Universum. Ze liggen opgeslagen in de gecodeerde informatie van de Bronfrequentie Inscriptie. Om de codes uiteindelijk te kunnen voelen = “be-grijpen” en in Klank, Woord, Beeld opnieuw tot klinken te brengen, heb ik de hele wereld over gereisd om in kontakt te komen met oorspronkelijke culturen en hun in-zichten. Zij wezen mij de weg naar de schijnbaar onzichtbare wereld van de trillingen of phibraties.

De uit de 5e/6e Dimensie afkomstige Multi-Dimensionale inhoud van dit ‘klinkende en continu phibrerende’ boek heb ik in Woord en met behulp van meer dan 700 afbeeldingen opgebouwd, geschreven en in beeld gebracht. Het bevat vele lagen die elk op zichzelf in-zichten bieden en zeer véél-zeggend zijn.

Met elkaar samen laten zij weer compleet nieuwe harmonieën zien en horen. Elk hoofdstuk en elk woord, beeld, getal, vorm en kleur is dus “een Klinkende Kosmische Symfonie”. Probeer daarom de inhoud van dit ‘klinkende, phibrerende’ boek als muziek door en met je hart voelend te lezen en zo de Bronfrequenties als muziek trillend door je heen te laten gaan.

Lezen vanuit de Hartfrequentie.

Doe geen moeite om het te onthouden. Ons hart begrijpt meer dan dat wij denken en kunnen onthouden vanuit ons hoofd. Ons Hart Weet!
Zodra de informatie je hart in trilling heeft weten te brengen zal het, op basis van de Kosmische Wet van Resonantie, alle informatie die in jouw besloten ligt doen los trillen, vrij komen en voor ieder op zijn/haar eigen manier ervaarbaar en zichtbaar doen worden.

Het Kosmische Weten, dat altijd in je DNA/RNA en in al je cellen slaapt, zal uit haar diepe slaap op Liefde-volle wijze worden gewekt. Elk van de meer dan 700 afbeeldingen in het boek is drager van deze trilling.

Je dagelijkse leven zal zich afstemmen op de Multi-Dimensionale Frequenties. Gebeurtenissen zullen door de kosmische door middel van resonantie en synchroniciteit gaan plaatsvinden. JIJ bent de schepper van jouw eigen leven en van de wereld. Welke werkzame energetische patronen in de Kosmische Blauwdruk daaraan ten grondslag ligt worden in dit boek in Woord, Beeld en Klank beschreven.

Tezamen met het boek ontvang je een informatiebrief met bovengenoemde + nog meer tips hoe met het boek te kunnen werken.

Alle ‘nieuwe’ inzichten in dit boek zijn vàn en vóór ons allemaal. Maak er Jouw Eigen Levensreis van!

Ik wens iedereen een prachtig ‘klinkende’ en Uni-versele Ont-dekkingsreis naar je Kern, je Multi-Dimensionale Zelf en Leven toe in verbinding met jouw eigen Bronfrequenties!

Verdiepende Workshop lezingen en cursussen kunnen worden bijgewoond.
Ga hiervoor naar agenda
Je kunt mij ook volgen op Facebook via de pagina’s

Ben je woonachtig in België dan kun je niet via onderstaande knop (iDeal) het boek Bronfrequenties kopen. Stuur een mail naar  Personare Phibration Center om de  betalingsgegevens te ontvangen. Voor de Engelse versie van het boek ga naar de pagina Book Source Frequencies deciphered