Alles is Frequentie.

Er is iets buitengewoons, bijzonders en heel unieks aan de gang! Het gehele Universum resoneert en groeit door ons, door het leven dat wij op dit moment leven!

DOOR WAKKER TE WORDEN WIJ CREËREN DE GROTE TRANSFORMATIE!

Bronfrequenties is een boek waarin een wereld wordt beschreven die gebaseerd is op en volledig functioneert vanuit schijnbaar onzichtbare vibrerende frequentie werelden, dimensies genaamd.

Dit is een heel oude, universele en bovenal Multi-Dimensionale wereld die uit ontelbare lagen bestaat en waarin elke laag haar eigen kleuren, vormen, ritmes en (boven-/grond-/onder) tonen heeft.

Het Universum kent een blauwdruk die geheel en al bestaat uit getallen die net als mensen met elkaar verbindingen, relaties en verhoudingen aangaan.

Elk getal toont zich daarom in de vorm van een verhouding, optelling, aftrekking, vermenigvuldiging of deling en is een frequentie met een eigen toon-hoogte/diepte, klank en ritme. Ook kleuren, vormen en afbeeldingen zijn: stromende muziek welke bestaat uit: frequentie, klank, ritme, melodie, harmonie, structuur, patronen, cycli, energie….. Door je hierop te focussen en ze binnen te laten, zullen ze in je lichaam, geest en bewustzijn gaan resoneren en werken. Dit is zuivere Tuning op Quantum/Subquantum niveau. (Lees meer hierover op de pag. Bronfrequentie Nano & Quantum Touch Tuning >>>)

Een boek wordt geschreven met behulp van letters die woorden vormen. Woorden vormen met elkaar zinnen en hebben vorm en cadans. Elke zin bestaat uit een samenhangende structuur, een harmonie van frequenties en ritmes. De huidige wetenschap toont aan dat onze talen voortkomen vanuit ons DNA. Russische taalkundigen hebben ontdekt dat de genetische code, in het bijzonder de zogenaamde 90% Junk DNA, dezelfde regels volgt als alle onder mensen bestaande, gebruikte en bekende talen. Dit blijkt te gelden voor de regels ten aanzien van de zinsopbouw, semantiek (betekenis) en de basis regels van de grammatica. Dit verbaast mij niets. De Oersprong en Scheppingskracht van Taal en de Talen van Licht: Woordfrequenties en formules, is reeds aan ons bekendgemaakt en over geschreven in het Johannes Evangelie: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En God zei “Er zij Licht”.

In mei 2016 kwamen Dineke & Karel Jongepier op mijn pad.

Dineke Jongepier heeft de gave het gehele spectrum van radiësthesie te mogen waarnemen.

Sinds 2016 viel het haar op dat Klank en Kleur in het Veld van Genezen een steeds grotere prioriteit begon in te nemen. Toen zij het boek Bronfrequenties ontcijferd kreeg aangereikt heeft zij het boek aan het schema van de Zeven Werelden van Rudolf Mlaker gekoppeld en via de radiësthesie gemeten.

Karel nam contact met mij op en meldde mij dat het boek Bronfrequenties ontcijferd met de Goddelijke Wereld resoneert.

De Boviswaarde van het boek bedroeg tijdens een eerste meting in 2016 meer dan 15.000.000 (15 miljoen) Bovis eenheden, dit zijn frequentie eenheden die de Levensenergie weergeven.

In mei 2019 toen het boek reeds 6 jaar uit was, werd door mensen in de wereld gelezen en gebruikt waardoor ik benieuwd was wat dat met de Boviswaarde van het boek had gedaan.

Klanken, kleuren en vormen zijn continue phibrerende Bronfrequentie energieën. Ze zijn in het boek vastgelegd in Woorden en in meer dan 700 full colored 3D afbeeldingen. De oude wetenschap welke vibraties zichtbaar maakt (denk aan geluidsmandala’s) is bekend onder de naam Cymatica.

Dit keer nam ik contact op met Dineke & Karel en vroeg Dineke nogmaals de Boviswaarde van het boek Bronfrequenties te meten.

Dineke meldde mij dat de Boviswaarde van het boek buiten het meetbereik ligt! De frequentie-energie blijft onophoudelijk groeien in waarde.

De Boviswaarde is vernoemd naar André Bovis die zich voor de 2e wereldoorlog bezig hield met de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen. Hij ging ervan uit dat al het tastbare en ook het niet fysiek tastbare een bepaald straling of frequentie uitzendt. De Bovis waarde geeft het trillingsgetal van materie weer. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een trillingsgetal, uitgedrukt in aantal Bovis. Wanneer de trilling hoger is dan 6500 geeft deze energie en zal ons versterken een lagere waarde dan 6500 kost energie en zal ons verzwakken. Dit geldt ook voor voedingsmiddelen en eigenlijk alles wat we eten. Een gezond mens heeft een Bovis waarde van 6500-8500 of zelfs hoger (tot 10.000). Sinds 2012 is er een tendens dat de Bovis waarde van veel mensen hoger uitvalt. Daarmee wordt de behoefte aan hogere waardes in voeding en andere producten ook groter. De frequentie of golflengte van deze straling welke mede gerelateerd is aan de zogenaamde ‘angström-eenheden’ (DNA heeft een Fibonacci afmeting van 21 : 34 angström) en verder uitgewerkt is door de natuurkundige Simonéton met de Biometer, geeft een bepaalde waarde aan die nu algemeen bekend is als de Bovis Energie Eenheden.

Lees meer over Dineke & Karel hun werk hier >>>

Voelend kijken, lezen, absorberen en leven.

Hier kun je een kijkje nemen, de vibrerende energieën voelen die in de afbeeldingen stromen en de eerste 38 pagina’s van het boek lezen. De inhoudsopgave toont de onderwerpen uit het hele boek welke resoneren met en afkomstig zijn uit de Hogere Dimensies

Realiseer je dat alle inzichten die in dit boek staan en gecodeerd zijn in deze buitengewoon bijzondere, unieke en Multi-Dimensionale Bronfrequentie Inscriptie, liggen te wachten om ons innerlijk opnieuw te verbinden en in resonantie te brengen met alle universele frequenties & dimensies van al het leven overal. Als je deze weg in jezelf wilt openen en hiervoor je eigen persoonlijke boek wilt ontvangen kun je klikken op de knop om het boek Bronfrequenties te kopen.

Hoe kun je het boek gebruiken?

Binnenkort zal er een video beschikbaar zijn waarin vele mogelijkheden van toepassing van dit Multidimensionaal gelaagde in-zicht boek worden getoond terwijl het wordt gebruikt.

Door de meer dan 700 full colour 3D afbeeldingen is het een Multidimensionaal gelaagd in-zicht boek. Je kunt het boek ook als een soort “Tarot” boek zien.  De afbeeldingen kun je voor harmonisering van jezelf gebruiken. Zo kun je je eigen immuunsysteem verzorgen/ versterken en deze op een gezonde en hoge frequentie laten vibreren. Ook kun je het gebruiken om er bijvoorbeeld je huis of werkruimte mee te zuiveren.

Tip 1) Op pag 10 vibreert de Geluidsafbeelding van onze HARTchakra als “Stil Gebed”. Dit is een boodschap aan de lezer om het boek met een OPEN HART in verbinding met het Centrum van het (Aard)Kristal van de Levensbloem te lezen. (zie de Cover en kleine kaartje) Laat de afbeeldingen op pag 8, 9, 10, 26 en 27 eens heel rustig bij je binnenkomen, voel wat ze je geven en wat voor in-zichten ze in je vrijmaken.

Tip 2) Je hoeft het boek niet als een boek te lezen, d.w.z. vanaf het begin tot het einde. Het is een boek waarin je eigen intuïntie resonerend met je hart je zal leiden. Door het boek losjes tussen je handen te nemen en er vanuit je hart verbinding mee te maken kun je vervolgens de bladzijden als een waaier heen en weer wapperen waardoor de frequentie energieën vrij gaan komen. Na een paar keer waaieren voel zelf wanneer het boek op een “toevallige” bladzijde open te slaan. Daar zul je dat wat met jou op dat moment resoneert in de vibrerende en multigelaagde afbeeldingen zien. Je eigen Intuïtie zal je naar een van de afbeeldingen leiden. Neem de afbeelding(en) waar je naar toe wordt getrokken waar, adem deze in en laat hem totdat je hele lichaam ermee vibreert (kan heel subtiel zijn) door je heen stromen. Mocht je daarna willen weten wat de Oeroude Bronfrequentie Inscriptie je over de afbeeldingen aan Hoger Dimensionale In-Zichten aanreikt, ga dàn de bijbehorende tekst lezen (dit is niet noodzakelijk, het zal je proces verdiepen). Laat het boek op deze bladzijde open liggen totdat je voelt dat je dit proces voor nieuwe inzichten wilt herhalen.

Tip 3) Je kunt met het boek al waaierend en wapperend door je huis lopen. Het zal de frequentie energieën zuiveren en naar een hogere trilling brengen. Op een plek waar je intuïtief voelt dat het op een bepaalde bladzijde open moet blijven liggen, doe dit dan. Je voelt zelf wanneer dit zuiveringsproces daar klaar is doordat je er “opeens” aan denkt, het ziet liggen of er naar toe wordt getrokken. Geen zorg over vervuiling van het boek na een zuivering van een plek. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon weer lekker laten waaieren/wapperen. De frequentie energieën in het boek komen vanuit zo’n Hoge en Zuivere Dimensie die kunnen Nooit door de frequentie energieën hier omlaag worden gehaald of vervuild raken. Ze zijn Dienstbaar aan onze dimensie.

Tip 4) Je kunt al wapperend/waaierend rondom iemand lopen en daar waar degene voelt (of indien iemand nog niet zo veel kan waarnemen doe je dat zelf) dat het nodig is stil te staan laat je op die plek de frequenties uit het boek hun harmoniserende werk doen. Het wapperen kan je ook door de persoon zelf laten doen. Dit doe je zonder sturing en geheel organisch.

Tip 5) Alle afbeeldingen in het boek zijn net als foto’s. Dit betekent dat ze gevuld zijn met fotons (hoge Licht energie deeltjes), het zijn vastgelegde moment opnames van onophoudelijk vibrerende frequentie energieën. De afbeeldingen kun je in jezelf visualiseren, met je vingers er overheen gaan terwijl je hun energie voelt, ze gebruiken om jezelf in harmonie te komen en de energie uitdelen aan iedereen en alles om je heen waarmee je je verbonden voelt.

Tip 6) Al lezende in contact = in resonantie met en luisterend naar je HartBron- = LichtBronfrequentie aan het Uni-versum vragen gaan stellen. In elke vraag ligt het antwoord besloten. Aan de hand van de vragen die je gaat stellen zul je je groei in Bewust-Zijn op gaan merken doordat het soort vragen dat je stelt verandert in de loop van de tijd.

Geluidsvoorbeelden als aanvulling bij de informatie in het boek zijn hier op de website te vinden. Ga hiervoor naar de pagina Geluidsvoorbeelden Boek.  

Heilig Handelen.

Het benoemen, beschrijven en verbeelden door middel van het gebruik van letters is een heilige kunst. Alle letters bezitten een getals- en spirituele waarde. Hier ben ik me tijdens het schrijven van het boek Bronfrequenties van de unieke en krachtige inzichten, zeer bewust van geworden. Sindsdien begin ik elke dag met korte, op de Bronfrequenties afgestemde meditatie.

Alle scheppingsverhalen over de wereld die mij bekend zijn melden: “Het Leven is ontstaan vanuit geluid” (Phibratie/Frequentie/Harmonie/Melodie/Klank/Ritme/Energie). Kortom: Nada Brahma, Het Leven is Geluid (Hfst 3)

Dit boek is geen verhalend boek. Het bevat informatie die gecodeerd is opgeslagen in de, tot nu toe, oudst bekende Bronfrequentie Inscriptie ter wereld. Het is dus eigenlijk een boek over de Universele Frequentie! In elk woord, elk beeld, elk getal, elke vorm, elke kleur klinkt de kracht van de Frequentie Energieën uit de Bron.

Alle onderwerpen in het boek gaan over in-zichten in het bestaan en de werking van een Vibrerend Universum. Ze liggen opgeslagen in de gecodeerde informatie van de Bronfrequentie Inscriptie. Om de codes uiteindelijk te kunnen voelen = “be-grijpen” en in Klank, Woord, Beeld opnieuw tot klinken te brengen, heb ik de hele wereld over gereisd om in kontakt te komen met oorspronkelijke culturen en hun in-zichten. Zij wezen mij de weg naar de schijnbaar onzichtbare wereld van de trillingen of phibraties.

De uit de 5e/6e Dimensie afkomstige Multi-Dimensionale inhoud van dit ‘klinkende en continu phibrerende’ boek heb ik in Woord en met behulp van meer dan 700 afbeeldingen opgebouwd, geschreven en in beeld gebracht. Het bevat vele lagen die elk op zichzelf in-zichten bieden en zeer véél-zeggend zijn.

Met elkaar samen laten zij weer compleet nieuwe harmonieën zien en horen. Elk hoofdstuk en elk woord, beeld, getal, vorm en kleur is dus “een Klinkende Kosmische Symfonie”. Probeer daarom de inhoud van dit ‘klinkende, phibrerende’ boek als muziek door en met je hart voelend te lezen en zo de Bronfrequenties als muziek trillend door je heen te laten gaan.

Lezen vanuit de Hartfrequentie.

Elk hoofdstuk en elk woord, beeld, getal, vorm en kleur is “een klinkende symfonie”. Probeer daarom dit ‘klinkende, vibrerende’ boek als muziek met je hart voelend te lezen en de Bronfrequenties als muziek trillingen door je heen te laten gaan. Doe geen moeite om het te met je hoofd te begrijpen of te onthouden. Ons hart begrijpt meer dan dat wij denken en kunnen onthouden vanuit ons hoofd. JE HART WEET en VOELT DE DIEPTE EN WAARHEID!

Zodra de informatie je hart in trilling heeft weten te brengen zal alle informatie, die in de trilling besloten ligt, bij je binnen komen en deel van je zijn.

Het Kosmische Weten, dat altijd in je DNA/RNA en in al je cellen slaapt, zal uit haar diepe slaap op Liefde-volle wijze worden gewekt. Elk van de meer dan 700 afbeeldingen in het boek is drager van deze trilling.

Je dagelijkse leven zal zich afstemmen op de Multi-Dimensionale Frequenties. Gebeurtenissen zullen door de kosmische door middel van resonantie en synchroniciteit gaan plaatsvinden. JIJ bent de schepper van jouw eigen leven en van de wereld. Welke werkzame energetische patronen in de Kosmische Blauwdruk daaraan ten grondslag ligt worden in dit boek in Woord, Beeld en Klank beschreven.

Tezamen met het boek ontvang je een informatiebrief met bovengenoemde + nog meer tips hoe met het boek te kunnen werken.

Alle ‘nieuwe’ inzichten in dit boek zijn vàn en vóór ons allemaal. Maak er Jouw Eigen Levensreis van!

Ik wens iedereen een prachtig ‘klinkende’ en Uni-versele Ont-dekkingsreis naar je Kern, je Multi-Dimensionale Zelf en Leven toe in verbinding met jouw eigen Bronfrequenties!

Verdiepende Workshop lezingen en cursussen kunnen worden bijgewoond.
Ga hiervoor naar agenda

Voor de Engelse versie van het boek ga naar de pagina Book Source Frequencies deciphered 

Je kunt mij ook volgen op Facebook via de pagina’s