Gouden Relationele Resonerende Bronfrequentie Ont-dekkingen

Weet je dat?… Nee?…Nu wel!
Het hele leven is een verwonderings-reis voor degene wiens ogen geopend zijn!

Wees de Waarheid Zoeker die je oorspronkelijk en van nature bent ~ M. Vonhoff

Kosmsich Weten zorgt door Bewuste Kosmische Resonantie met het Al voor een Zuiver Harmonisch (af)Gestemd Leven.

Ieder van ons is een unieke klank in de muziek van het Heel-al. Elke klank is nodig tijdens de uitvoering van een Kosmische Symfonie ~ M. Vonhoff

Ik nodig je uit om mij te blijven volgen tijdens mijn verwonderingsreis in resonantie met de Bronfrequenties.
Stay Tuned.

Weet je dat…..

de afmetingen van het oppervlak van de meer dan 15.000 jaar oude Bronfrequentie Inscriptie 100% resonerend met de Gulden snede spiraal is en dat die zich op Aarde middels de Fibonacci Groeispiraal aan ons toont?

…… Nee? 

De opbouw van deze spiraal die in de Westerse Geschiedenis door Leonardo Pisano Bigollo, Leonardo van Pisa of beter bekend als Fibonacci (ca. 1170-1250 n Chr) in zijn boek “Liber Abaci” uit 1202 beschreven. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Fibonacci werd geboren in Italië, maar genoot zijn opleiding tot wiskundige in Noord-Afrika waar zijn vader een diplomatieke post bezat. Fibonacci begon konijnen te fokken. Hij begon met twee konijnen, maar al snel had hij er drie. Na het bestuderen van het vermenigvuldigen van deze dieren kwam hij tot de reeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55. Deze getallenrij heet de rij van Fibonacci(Bron)

De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks benadert het Gulden Getal of de Gulden Snede

Als 8e-9e verhouding=relatie in de ontvouwing worden de getallen 21 : 34 zichtbaar. Deze Gulden verhouding is gekozen en toont zich in de afmetingen van de Bronfrequentie Inscriptie.

Weet je dat….. 

de verhoudingen die zich in deze Universele Groeireeks ont-vouwen tevens de basis bouwsteen van het hele leven is en daardoor resonantie creëert in de energiewielen, door de Maya’s en Vedische mensen chakra’s genoemd, van alle levende organismen. Alles is, ook de Mens, Muziek!
De Fibonacci/ Gouden verhouding die hoort bij de Universele Hartchakra is 34 : 21.

Weet je dat….. 

de verhouding 34 : 21 op zeer vele en diverse plaatsen wordt gevonden?
Een van deze vele plaatsen waar deze verhouding door onderzoek werd gevonden ligt aan de Basis van het Leven. De afmetingen van ons D&A blijkt identiek te zijn aan de afmetingen van het oppervlak van de Bronfrequentie Inscriptie. Kortom: de Bronfrequentie Inscriptie bevat D&A Muziek.

De Bronfrequenties en de genoteerde Bron Muziek welke klinkt vanuit de Kosmische Basis van de Bronfrequentie Inscriptie heeft mij inmiddels op meerdere plaatsen in de wereld haar Kosmische Kracht getoond. 

In het najaar van 2019 zal ik tijdens een van mijn nieuwe Interactieve Bronfrequentie Lezingen het hoe en waarom van het bestaan van een Basis van Kosmische Resonantie laten zien, hoe deze Kosmische Kennis reeds duizenden jaren bekend is, gebruikt werd en de Kosmische Resonantie door de eeuwen heen in beeld brengen.

Weet je dat…..

in de Bronfrequentie Inscriptie nog een andere en uiterst unieke relatie (verhouding) ligt waar nog weinig over bekend is maar die over de hele wereld in onnoemelijk veel verschijningen te vinden is? Ik wijs in dit geval naar de Gouden verhouding van 6 : 5. Deze verhouding is te vinden in de tot voor kort onzichtbare onderliggende verbinding in ons D&A. Ons D&A heeft als blauwdruk de verbinding tussen 6-hoeken en 5-hoeken. De Gulden snede Phispiraal ten grondslag ligt aan de vorm van zowel de 6-hoek als de 5-hoek. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Gulden verhouding aan de basis van zovele door mensen ontworpen en gemaakte bouwwerken ligt. Leuk voorbeelden om eens naar te kijken en over te lezen:

  • bouwwerken: de knikpiramide of Bentpiramide van Snofroe in Dasjoer (Egypte), Parthenon (Athene) of het Gebouw van de Verenigde Naties (New York)
  • Kunstcreaties : Mona Lisa, Laatste avondmaal van Da Vinci
  • Muziek “door mensen bedachte” toetsenbord van een piano en de verschillende grondpatronen in toonladders
  • Zelfs ten grondslag ligt aan de uitvinding en werking van computers. 

Weet je dat…..

Nee….

dit Nu wel!

En…. er zijn nog zó véél meer adembenemend mooie verbindingen!