Dònkili Optredens

17 September 2022

Djembégroep Dònkili is in 2019 met Muziekinstituut Per Sonare uit Bussum geformeerd vanuit een aantal voor Bussum Cultureel oude bekende amateur muzikanten.

Dònkili betekent “Call to Dance”.

De groep speelt traditionele ritmes uit Afrika op djembé, doundoun als ook fusion ritmes vanuit de Wereldmuziek.

Muziekinstituut PerSonare is in 1998 door Marret Vonhoff opgericht. In haar Muziekstudio op Fort IV in Bussum geeft zij wekelijkse muzieklessen in Afrikaanse Percussie, Piano, Saxofoon en Dwarsfluit.

Daarnaast geeft Marret Lezingen over “De Helende Werking van Muziek op het fysieke, mentale en emotionele lichaam”. Hierover heeft zij op haar vele reizen tijdens en na haar studie Etno-Musicologie (Wereldmuziek) bij veel oorspronkelijke volken inzichten mogen ontvangen.

  • Locatie: Podium Bussum Cultureel – Wilhelminaplantsoen, Bussum
  • Entrée: vrij
  • Tijd: wordt hier nog bekend gemaakt.

Eerdere Optredens

  • April 2022 – City Run – Hilversum
  • Oktober 2021 – Maple Leaf Cross – Hilversum