Klankinwijdingen in het 7-voudige Levensbloem Labyrint. Reizen naar het sacrale, Multi-dimensionalecentrum in het Hart.

De tijd om 100% te leven in en vanuit je Hart is Nu. Van menselijk- naar Multi-dimensionale Bewust-Zijn in ons lichaam. Het lopen van het 7 -voudige of Klassieke Labyrint is een oeroude en gewijde manier om je met je innerlijk Hartcentrum te verbinden en af te stemmen. Je kiest er bewust voor om je te her-enigen met de zuiverste, hoogste en meest helende frequentie die er bestaat: de frequentie van Liefde en Compassie voor Jezelf en Alles en Iedereen die op Aarde leeft alsmede overal in het Universum.

Een cyclus van 5 unieke Klankinwijdingen in het 7-voudige Levensbloem Labyrint die niet alleen op zichzelf staan maar ook onderling verbonden zijn, op elkaar inwerken en elkaar versterken. Elke klankinwijding kent haar eigen grondtonen waarmee zij in de Aarde en de Kosmos resoneert. (data, inhoud info en inschrijven zie onder). Het pad naar binnen: ontmoeting met en her-inneren van je kosmische kracht, klank, resonantie en liefde van de Levensbloem in ons lichaam.

De stilte in het stralende centrum van ons Hart (432Hz frequentie).

Het pad naar buiten: het loslaten, vrijkomen en af-wikkelen van ons beperkte Bewust-Zijn, ons begrensde Zijn. 7-voudig labyrint is een oer-archetypische geometrische vorm die de verbinding vormt tussen onze wereld en het totaal van 9 Bewustzijnsdimensies waar wij allen mee verbonden zijn.

Het 7-voudig Labyrint resoneert met deze dimensies via haar onderliggende vorm van 9 concentrische cirkels en centrale as, de 10e dimensie, in het centrum. 9 concentrische cirkels zijn het symbool die de energetische resonanties in zich dragen van het Nieuwe – , Derde – of Christus bewustzijn en energetische raster rond de Aarde. Het getal 7 wordt sinds de oorsprong van ons bestaan beschouwd als Heilig of Sacraal.

Het uit zich en resoneert d.m.v vele zichtbare uitingen: 7 dagen van de week 7 kleuren van de regenboog 7 tonen van de diatonische toonladder (witte toetsen van de piano) 7 energetische centrain ons lichaam: chakra’s 7 cirkels van het Levenszaad en rakende cirkels van de Levensbloem. 7 kristalsystemen 7 heilige klinkers 7 sterren van de Pleiaden 7 ………………………………

Een Kosmische verbinding met de Pleiaden is van oudsher op de Zuiderheide in Laren aanwezig en duidelijk te ervaren. Dit is de locatie waar het Labyrint zal worden gelegd! Alle afbeeldingen op deze pagina, de website en in mijn boek Bronfrequenties ontcijferd zijn moment opnames (als foto’s) van continu stromende, vibrerende en zeer Heel makende energie. Zij zijn Multidimensionaal gelaagd en worden vanuit een hele Hoge en zuivere Bron aan mij doorgegeven. Je kunt je er reeds voorafgaande aan de Klankinwijding op af-stemmen. Onderliggende, onzichtbaar werkzame Hogere frequenties en energieën zullen “hun werk” doen.

De Resonantie Reis naar het sacrale centrum van de Levensbloem in ons Hart.

7 : 9 Gevierkante Cirkel of Gouden Verhouding. Vibrerende verbinding van het Nieuw-, Derde- of Christus bewustzijn. Sterrengroep: Pleiaden. Het Zeven-gesternte. Een van onze Kosmische Familie en Begeleiders. Zeven-hoekige Paddenstoel.

7 rakende cirkels van de Levensbloem dragen 13 rakende cirkels van de Levensvrucht in zich. Een cirkel van de Levensbloem verhoudt zich tot Een cirkel van de Levensvrucht als 1:2, het muzikale octaaf.

De natuur laat ons de bijzonderheid en heiligheid van de geometrische vorm van de zevenhoek (heptagon) zien door het nagenoeg ontbreken ervan. Dit betekent dat de 7 -hoek van energetische aard is en ons het verschijnsel toont dat deconstructie van een 7-hoek Eénvoudig is. Zij is niet exact regelmatig. De 7 -hoek is altijd ‘imperfect’ wat in dit geval juist haar kracht is. 7 -hoeken zijn niet alleen in energie maar ook in vorm altijd en eeuwig in Beweging.

Dit betekent dat zij resoneert met de ont-wikkeling van de kosmische spiraal welk ook door het 7 -voudig Labyrint stroom ten waarmee je gaat resoneren als je het loopt. Het resoneert met de oneindige en ultieme verbinding van de 8 , hetoctaaf. Het 7 -voudige Labyrint werd sinds oudsher gebruikt als zeer krachtige geometrische vorm voor het schoonmaken, activeren en her-verbinden met het Al, Ascensie genoemd. Nu was men lange tijd van mening dat slechts 7 tonen/dagen/kleuren/… één octaaf vormen en door het lopen van het 7-voudige Labyrint alles op het energetische en frequentie niveau gezuiverd zou zijn.

Een uitspraak van Meester Jezus “Niets is Hoger dan Het Mysterie van de 7 klinkers en hun 49 krachten” opende onze en ook mijn ogen en gaf ons Inzicht in de Weg door het Leven vanuit een Hoger Perspectief, de Transformatie van Doolhof naar Labyrint . De afgelopen jaren ondervond ik tijdens Kinesiologische behandelingen het bestaan en de werking van de 49 krachten in mijn lichaam. Verbindingen van chakra’s en organen vonden plaats zowel tussen de grondtonen als tussen de resonerende boventonen, tussen alle 7×7 ! Bovendien is de 49e boventoon de verbinding tussen Kleur (het Lichtspectrum) en Klank. De 49e boventoon vormt de poort waarklank en kleur elkaar ontmoeten en Eén-worden.

Elke pad van het 7 -voudige Labyrint draagt de krachten en resonanties van alle anderen in zich. Sinds oudsher zongen Inwijdelingen die ritueel het Labyrint liepen het lied van het Labyrint terwijl ze het spiralende pad volgden. Elk afzonderlijk pad wordt gezongen (van binnen of hardop) afgestemd op de grondtoon frequentie van dat betreffende pad. Op die manier komen uiteindelijk alle 7×7 (49) frequenties weer in ons lichaam in resonantie met het totaal van 9 Bewustzijnsdimensies.

In 2010 mocht ik reeds vanuit zeer hoge dimensies de klank blauwdruk zien en tekenen. In januari van 2016 werd mij getoond dat deze klank blauwdruk op 9 – 9 – 9 (9 september 2016) het 7×7 -voudig Labyrint in de 3e dimensie zal voltooien waarna gestart kan worden met de volgende fase, het 13-voudig Chartres Levensvrucht Labyrint.

Inwijdingen in het 7 -voudige Labyrint liggen ten grondslag aan en vormen de basis voor Inwijdingen in het 13 -voudige Labyrint. Dit kunnen wij zien in de ontvouwing van Levensbloem naar de Levensvrucht.

Tijdens de eerste klankinwijding zal de Klankinwijding plaatsvinden van het 3e (= 1e of openingspad)

Tijdens de tweede klankinwijding zal de Klankinwijding plaatsvinden van het 2e pad

3-2: harmonisering van onze vrouwelijke en mannelijke energetische kant (3:2) . ” Het Al komt voort uit de 5 ” – oud Egyptisch Kennis. Er kunnen 2 met elkaar verbonden 7-voudige Labyrinten worden gelopen.

Tijdens de derde klankinwijding zal de Klankinwijding plaatsvinden van het 1e pad.

Tijdens de vierde klankinwijding zal de Klankinwijdingen plaatsvinden van het 4e pad.

Tijdens de vijfde klankinwijding zal de Klankinwijding plaatsvinden van het 7e pad.

“The Fingerprint of God”: 1, 4, 7 (de grondtoonkleuren van de paden: rood,groen, lila/frequenties/chakra’s/…). 1-4-7 : onze fysieke ruggengraat en organen. Er kunnen 3 met elkaar verbonden 7-voudige Labyrinten worden gelopen. (vorm van een gelijkzijdige, goddelijke driehoek) Ieder met een eigen in- en uitstromende energie waardoor de energieën van de 9 richtingen van het nieuwe energetische veld tevens geactiveerd zullen worden. Voorafgaande aan de klankinwijding zullen verdiepende inzichten en oefeningen in onze fysieke ruggengraat worden gegeven. Elke deelnemer(ster) ontvangt de op 9 cirkels gebaseerde afbeelding van het labyrint. De muziek met Bronfrequenties van de paden 1, 4 en 7 alsmede de bijbehorende klinkers is op ipod+koptelefoon voor gebruik aanwezig en na afloop indien gewenst voor thuis gebruik te koop.

Het muzikale grondpatroon voor deze Klankinwijding door het Labyrint, welke mij reeds in 2010 vanuit hogere dimensies werd getoond, zal alle 49 tonen van het octaaf van deze dimensie met elkaar in harmonie brengen, laten resoneren met de as van 10 dimensies en dit octaaf voltooien in een nieuwe Eenheid. Voorafgaande aan de klankinwijding zullen verdiepende inzichten en oefeningen in de Gulden opening worden gegeven. Elke deelnemer(ster) ontvangt de op 9 cirkels gebaseerde afbeelding van het labyrint. De muziek met Bronfrequenties van alle paden + pad 8 alsmede de bijbehorende klinkers is op ipod+koptelefoon voor gebruik aanwezig en na afloop indien gewenst voor thuis gebruikt te koop.

Tijdens de zesde klankinwijding zal de klankinwijding plaatsvinden van het 6e pad.

Tijdens de zevende klankinwijding zal de klankinwijding plaatsvinden van het 5e pad.

de paden 6 en 5 (de grondtoonkleuren van de paden: indigo,blauw/frequenties/chakra’s/….).Er kunnen met elkaar verbonden 7-voudige Labyrinten worden gelopen. (vorm van een 8,oneindigheidteken of lemniscaat).

Er kunnen 4 met elkaar verbonden 7-voudige Labyrinten worden gelopen. (vorm van de gevierkante guldensnede cirkel) Met elkaar zullen zij het sacrale patroon van de Gulden Snede, de Kosmische Spiraal en verbinding met het Al vormen.Ieder met een in- en uitstromende energie waardoor de energieën van de 4 kosmische spiraalarmen tevens geactiveerd zullen worden. Voorafgaande aan de klankinwijding zullen verdiepende inzichten en oefeningen in de harmonisering van ons worden gegeven. Elke deelnemer(ster) ontvangt de op 9 cirkels gebaseerde afbeelding van het labyrint. De muziek met Bronfrequenties van de paden 6 en 5 alsmede de bijbehorende klinkers is op ipod+koptelefoon voor gebruik aanwezigen na afloop indien gewenst voor thuis gebruik te koop.

Na de 7 Klankinwijdingen zal verder worden gegaan met de klankinwijdingen in het 13-voudig Labyrint. De uitbreiding toten verhoging naar 13 subtiele frequenties en energieën. (van Levensbloem (7 in 2D/8 in 3D) naar Levensvrucht 13 in2D/16 in 3D). Onze 2 “kanten”, onze 2 hersenhelften, 2 spiralen in de Zonnebloem zijn zichtbaar in het “middenpad” in het 7-voudig Labyrint. In het onzichtbare zijn onderliggende stromende krachten werkzaam die de 2 tegengestelde krachten verbinden en opnieuw tot een klinkende 3-eenheid harmoniseren. De verhouding van 3 : 2, de muzikale kwint(essens), het getal 5 en de vorm van de Mens.

Data klankinwijdingen:

Prijs voor 7 Klankinwijdingen € 555.   (inclusief labyrint afbeelding vanuit de 9 cirkels van bewustzijn en water, thee, koffie, sapjes, versnaperingen). Restitutie van het bedrag tot 2 weken voor de Klankinwijding. Daarna restitutie 50% van het totaal bedrag.
Lunchpakket zelf meenemen.

Op de dag zelf is er de mogelijkheid tot aanschaf van de Bronfrequentie muziek van het Labyrint resonerend met paden van de betreffende Klankinwijding en het boek Bronfrequenties ontcijferd. (Alle Muziek van het Labyrint is gestemd in de Kosmische Frequentie van 432Hz).

Tijd: Van 13.00 – 18.00 uur. Mogelijkheid tot deelname aan het Ritueel uitleggen van het Labyrint volgens traditioneel gebruik van de Heilige Geometrie met het knopenkoord. Start om 11:00 u. Graag aangeven.

Locatie: in ’t Gooi. (binnenkort bekend)

Zonnewende viering met Bronfrequentie Lezing 22 juni 2019

  • Prijs: 25,92 € Aantal:
  • 0,00 €
  • Vink hieronder het vakje bij 'iDeal' aan. Na het 'klikken' op de 'aanmeld'-knop krijg je de mogelijkheid om via iDeal te betalen. De betaling vindt plaats via Sisow. Dit zal ook op je rekeningafschrift verschijnen, voorzien van het kenmerk "Bronfrequentie lezing 22 juni 2019".