Heal the World make it a better place for you and for me and the entire human race! ♥♫♪☻♣
~Michael Jackson

12-3-12 / 21-3-12 (12 & 21 Maart 2019) (3-3-3)

2019 is een 12 jaar! (2+0+1+9= 12) Keerpunt: Eindpunt en Nieuwe Start is Hier! Een Muzikale voltooiing van een klinkend toonladder van 12 tonen in de Menselijke Evolutie!

Het Grote Keerpunt in Frequentie Energie is een Feit!

We ZIJN door het Point van No Return heen, 11-02-11 is het Hart/de Kern/ het Centrum-punt van de cirkels van tijd. Deze expansie zal gedurende het hele jaar 2018 vanuit het hart/de Kern/ het Centrum-punt blijven doorgaan.

Wat zullen we hierdoor gaan ervaren?

 • Meer Innerlijk Licht
 • Fysieke en Emotionele Pijn (loslaten)
 • Waarheid
 • Innerlijke Waarheid
 • Waarheid die naar buiten komt
 • Loslaten van Angsten
 • Vinden van onze innerlijke creatieve Bron
 • Nieuwe wegen van innerlijke & uiterlijke Evolutie
 • Heel veel meer….

De Geboorte van de Nieuwe 5D Aarde dimensie is hier! 432hz de Frequentie van Licht & Universele Liefde.

Verdieping = Verhoging!
Afdalen in het donker van de diepte van de Aarde zal ons daar de Lichtfrequentie doen vinden welke ons zal leiden naar en doen uitkomen bij onze Origin-(h)ele Staat van ons Licht-Wezen”. ~ Marret Vonhoff

Lees meer via onderstaande linkjes over een buitengewone resonantie tussen de 432hz LichtBronfrequentie, de Phi Spiraal, Phi-bratie en de Aarde Vortexen:

De kosmische resonantie tussen de Muziekinscriptie, Wereld Labyrinten, Aarde Vortexen, Eclipsen

boek: Bronfrequenties ontcijferd

 

Kosmische Menselijke Frequenties:

Het Menselijk lichaam is een interferentie (brandpunt) van de frequenties. Wij zijn gemaakt vanuit samenwerkende golflengten. We worden omgeven door energie/frequentie velden (morfogenetische velden) in de vorm van een torus. Door deze velden reageren wij op/met de wereld rondom, met de velden rondom en in de planeet (inter-web) en zelfs met de frequentie velden in het Multiversum. Het zijn allen velden binnen velden binnen velden die met elkaar in verbinding staan en samenwerken via resonantie.
Licht bestaat uit een elektrische en een magnetische golf die onder een hoek van 90 graden op elkaar staan. Het zijn deze 2 golf componenten die de basis vormen voor het creëren van de resonantie velden waardoor wij Allen Verbonden Zijn. Licht heeft een snelheid van 186624 mijlen/sec  wat gelijk is aan 432(432×432).  Als wij ons daarom afstemmen op de kosmische frequentie van 432hz, zijn wel allen verbonden met de LichtBron en daarmee met Alles.

Meditatie helpt de Licht krachten de energie en frequentie van Licht (432hz) te gronden op het oppervlak van de onze planeet en versterkt het Lichtveld welke noodzakelijk is om het proces van Ascentie te versnellen.

Wetenschappelijke studies hebben inmiddels de positieve effecten van massa meditatie op de samenleving bevestigd.
Het deelnemen van ieder van ons aan een wereldwijde meditatie kan dit daadwerkelijk helpen om de transformerende energieën en frequenties dichter bij te brengen zodat ze voor steeds meer mensen, dieren, planten beschikbaar worden en zich door/rondom de hele aarde en door het alle multiversa kunnen verspreiden en gaan resoneren.

Het Aantal mensen dat aan de meditatie meedoet is Het Meest InvloedRijke Menselijke Instrument ♫♪ welke het proces van Transformatie zal kunnen versnellen ♥.

Samen kunnen wij de nieuwe wereld creëren !

Het Enige wat deze healings zo krachtig en zeer effectief maakt op een wijze waardoor de hele wereld er profijt van heeft en er tekenen van gaat zien is het verschijnsel van AANTAL, dit wordt the Critical Mass of het Doorslaggevende Aantal genoemd. Het komt overeen met ‘het honderdste aap effect’.

De theorie van de Honderdste Aap is meer dan een theorie. De trilling van verwachting vermenigvuldigt zich tot een kritieke massa in trilling is bereikt. Op precies dat ogenblik voelt iedereen, waar dan ook, de verandering. Als genoeg mensen dezelfde gedachte koesteren wordt een gedachte van God in de Universele Energie gereflecteerd en ogenblikkelijk overal gedistribueerd. Op dat moment voelen alle wezens binnen het frequentie bereik dat wij Aarde noemen de nieuwe vibratie en nemen die ook aan. Onderzoeker Rupert Sheldrake gebruikt het verhaal als bewijs voor Morfogenetische velden over non-lokale in bewustzijn en leren.

Aantallen worden uitgedrukt in Getallen. Deze zijn dragers van kosmische energieën, frequenties en Licht informatie. Ze werken op basis van het kosmische principe van resonantie dat via boven- en ondertonen werkt.

Het bereiken van de doorslaggevende aantal, the critical mass, van 144.000 mediterende, afgestemde mensen (= snelheid van het Licht in foot/sec en een boventoon van 432Hz) zal de versnelling van het Ascentie proces onmetelijk in kracht doen toenemen.

De punten om kontakt te maken met de transformatieve energievelden rondom de planeet liggen in de Vortexpunten (energie draaikolken) van de aarde. De krachtigste verbinding tussen het sacrale centrum van ons hart en de vortexpunten van de aarde ontstaat via 432hz lichtfrequentie resonerend met zuivere intentie.

Alle vortexen welke op het pad liggen van de aankomende Eclipsen in 2018 zijn het meest ontvankelijk, het krachtigst en staan het meest open om onze frequenties/ energieën op te nemen. Doordat deze via de aarde meridianen verder worden verspreid is dit een heel essentieel moment om het proces van Ascentie en de verhoging van de frequenties in Bewustzijn te ondersteunen en te versnellen.

 • 5/6 januari 2019 (Gedeeltelijke Zoneclips) 
 • 20/21 januari 2019 (Totale Maaneclips) 
 • 2 juli 2019 (Totale Zoneclips) 
 • 16/17 juli 2019 (Gedeeltelijke Maaneclips) 
 • 26 december 2019 (Jaarlijkse Zoneclips) 

Wereldwijd afgestemde, verbonden, gefocust en resonerende meditaties zullen de planetaire vortexen heel krachtig activeren, zuiveren en harmoniseren. Tegelijkertijd zullen de frequenties/energieën de scheuren in het planetaire energieveld helpen dichten.