Leven in Harmonie met de natuurlijke universele frequenties & ritmes

Gelukkig 2017!

Op 1 januari 2017 om 0:00u is een geheel nieuwe cyclus van 9 jaar (2017 tot 2026) van start gegaan.
Muzikaal noemen we het eerste jaar van de nieuwe cyclus of toonreeks/-ladder een Tonica, Grondtoon of Octaaf. 

2017 is een 1 jaar.
Dat houdt in dat als je alle 4 de cijfers bij elkaar optelt je uiteindelijk uitkomt op het getal 1.
2+0+1+7=10 en 1+0=1. (In de getallenleer is het getal 10 het hogere octaaf van het getal 1)

2017 IS HET JAAR VAN DE NIEUWE START, VAN ZELF-BEKRACHTIGING EN VAN VERANDERING!

1 – jaren zijn universele jaren.
Zij dragen de frequenties/energieën in zich van Gaan, Gaan, Gaan, Gaan!
Van nieuwe stappen zetten.
Het is een jaar van ACTIE in ONTWAKENDE VERANDERINGEN.

Op 28 januari 2017 tijdens de nieuwe maan met de aanvang van het Chinese Nieuwe Yin Jaar van de Vuur Haan, van start gegaan.

De frequenties/energieën van het element vuur in combinatie met de Haan maken van alles WAKKER in mensen, in de wereld en in het gehele universum.
Het is deze frequentie/energie van VERANDERING die ons niet kan ontgaan. We zullen het allemaal merken en ondergaan.
De Goddelijke frequenties/energieën van februari kunnen het beste omschreven worden als werkend in en komend uit een DIEPE maar ACTIEVE STILTE.

De frequenties/energieën in februari zullen het ontwakingsproces in ons zeer krachtig stimuleren.
Zij zullen delen in ons onderbewustzijn die al heel, heel lang slapende zijn, wakker maken.
Februari is een hele spirituele, emotionele en intense maand.
Heel 2017 is gevuld met heel veel vuur frequentie/energie en in februari is deze op haar krachtigst.

Vuur staat voor:

 • Actie
 • Passie
 • Liefde
 • Transformatie
 • Gezondheid

Vuur kan:

 • Motiveren
 • Ver-Lichten
 • Leven schenken
 • Enthousiasmeren
 • Ontwaken

Vuur kan ook leiden tot:

 • Burn-out
 • Vernietiging
 • Woede
 • Chaos
 • Conflicten

Wij zijn het zelf die kunnen kiezen hoe met deze frequenties/energieën om te gaan, hoe ze te gebruiken in deze tijd van VERANDERING.

Monitor je eigen emoties in het bijzonder in de dagen voor, tijdens en na de Eclipsen.

Leven in Harmonie met de natuurlijke en universele frequenties & ritmes.

Dit houdt in dat als onze handelingen afgestemd zijn op alle natuurlijke en universele wereld(en), wij hoop en voorspoed zullen ervaren.

De frequentie/energie van onze handelingen zullen gezegend zijn door de natuurlijke en universele frequenties/energieën en dat zal ons een gevoel geven dat we ons in een comfortabele en natuurlijke flow bevindt.

Inzichten in hoe in resonantie met de kosmos te leven is aan ons overgeleverd in de 15.000 jaar oude Muziekinscriptie. Deze unieke en buitengewone Muziekinscriptie is gegraveerd in een rots en zodanig bewaard gebleven. De inzichten, frequenties en ritmes zijn bestemd voor de mensheid ter ondersteuning van het Transformatieproces in het nieuwe tijdperk van Waterman. Neem hier een kijkje in het boek over de oude Muziekinscriptie “Bronfrequenties ontcijferd” (hoofdstuk 8: Kosmische Resonantie)

In de getallenreeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 bezitten deze enkelvoudige getallen de kernfrequenties en kernenergie van alle daaruit voortkomende grotere getallen. De handeling van het terugbrengen van meervoudige tot enkelvoudige getallen was reeds in oudheid bekend en vindt nog altijd over de hele wereld onder de namen Pythagoreïsche reductie of Numerlogie plaats.

Elke maand bezit een reeks van 6 dagen die als geheel sterk met elkaar resoneren.
Het zijn de dagen:  4:6:8:9:12:16. Al deze dagen zijn muzikale intervallen of samenklanken.
Deze resonantie reeks wordt van oudsher “Het Grote Perfecte Systeem” genoemd.

Februari 2017 and Augustus 2017 zijn de 2 maanden waarin

Eindes en Nieuwe Starten samen komen en in Kracht Versterkt worden door:

een Maan Eclips tijdens Volle Maan & een Zon Eclips tijdens Nieuwe Maan.

 • Zon Eclipsen doen zich voor tijdens Nieuw Maan, Maan Eclipsen tijdens Volle Maan.
 • Zon Eclipsen versterken alle Nieuw Starten van de Nieuwe Maan, Maan Eclipsen versterken de Eindes die horen bij de Volle Maan.
 • De krachtige combinaties creëren een synergie van 1+1=3; Een Drievoudige kracht van Nieuwe Starten en Eindes.

De impact van de Maan Eclips op de 10e/11e Februari zal tot de Maan Eclips op 7/8 Augustus 2017 voortduren (de dag van de opening van de Leeuwenpoort)!
De impact van de Zon Eclips op de 26e Februari zal tot de Totale Zon Eclips op 21 Augustus 2017!

 • 10e/11e Februari 2017 gedeeltelijke Volle Maan Maan Eclips
 • 26 Februari 2017 totale Nieuwe Maan Zon Eclips
 • 7/8 Augustus 2017 Volle Maan Maan Eclips
 • 21 Augustus 2017 totale Nieuwe Maan Zon Eclips

Wees je op deze dagen bewust van je Hogere Zelf en je Multi-dimensionale Zijn. Maak hiermee kontakt, stem jezelf af, door hierover te mediteren, beelden (welke altijd stromende energie is, oftwel: geluid/frequentie) te visualiseren/te ontvangen, te schilderen, te tekenen, te dansen of te chanten…… 

Elke Kosmische Resonantie dag zal ik op FB verslag doen van de frequenties/energieën die op bovengenoemde dagen werkzaam zijn.
Deze berichten zijn ook via de Facebook berichten pagina hier op mijn website te volgen.