Wat is Licht Muziek?

De Multi-dimensionaliteit van Licht & Muziek.

Het grootste wonder en mysterie dat wij leven noemen blijkt in haar diepste essentie te bestaan uit energie, licht, trilling en bewustzijn. Zonder deze 4 oerbestanddelen zou er in het geheel geen leven mogelijk zijn. De 4 oerbestanddelen tonen zich op verschillende manier aan ons via bijvoorbeeld:

 • het lichtspectrum
 • lichtdeeltjes (fotonen)
 • elektrische stroom
 • energie
 • 4 heilige elementen: aarde, vuur, water en lucht
 • hun afgeleiden in de periodieke tabel van de (chemische) elementen
 • cymatica: visueel geluid.
 • frequenties
 • tonen (boven-, onder- en grondtonen)
 • ritmes
 • cyclische patronen
 • spiralen (fibonacci- en guldenspiralen)
 • vormen (geometrie)
 • materie
 • natuurlijke verhoudingen
 • getallen
 • kosmische krachten
 • bewustzijn

Je kunt je er een voorstelling van maken door te kijken naar een ui.
Een uit bestaat uit meerdere lagen die een kern omsluiten waar de kiemkracht (=bewustzijn) in besloten ligt. Alle lagen vormen met elkaar één geheel. Zij staan in verbinding, werken samen en doordringen elkaar. Ieder oerbestanddeel is nodig om het geheel er te laten Zijn en om het tot ont-wikkeling te laten komen.

Licht, Kleur, Vorm, Frequentie, Ritme, Getal, Verhouding (onderlinge relaties), Emotie, ons Lichaam en onze Gedachten zijn verbonden, werken samen en doordringen elkaar in: Muziek!

Sinds de oprichting van Personare Muziekinstituut in juni 1998 werken Marret & Wil in hun lessen vanuit de lichttonen in muziek.
Klank laat zich zien in Licht vanaf het 49e octaaf boven elke grondtoon.
Klank gaat bij het 49e (7×7) octaaf over in licht. Hierin toont het de herkomst van beiden: de goddelijke bron.
De lichttonen laten ons de wederkerige relatie tussen Licht-klank & de Bron ervaren en horen d.m.v de kennis en klanken van de 
Bronfrequenties. (H. 13)