Muzieklessen, onze filosofie

Tijdens hun reizen naar oorspronkelijke culturen leerden Marret en Wil dat muziek zonder een geschreven notatie maar via fysieke beleving, voelen en echt luisteren directer binnenkomt en een deel van je wordt. Je hoeft bijna geen moeite te doen om het te onthouden. Zij werken via deze route van muziekbeleving maar ontwikkelden daarnaast op ieders eigen tempo ook het lezen, interpreteren en voelen van muzieknotatie welke een belangrijk onderdeel is van onze eigen muziekcultuur.

Voor het onderdeel improvisatie geven zij les in de basisstructuren, bouwstenen en grondpatronen van de muziek. Elke creatie wordt iets persoonlijks en komt zo door middel van luisteren, voelen, tekenen, kleuren, ontwikkeling van timing en inzicht bij een ieder van binnenuit.

Alle individuele lessen worden op een specifieke wijze aangeboden. Voor de ontwikkeling van het ritmegevoel en de timing worden tijdens de saxofoon, dwarsfluit, fluit, blokfluit, pianolessen en de zanggroep ook altijd de drums gebruikt. In tegenstelling tot een verstandelijk en mondelinge uitleg en begripsvorming zorgen de drums voor het voelen en ervaren van ritme en timing en daardoor voor een gemakkelijke toepassing op ieder instrument. Ritme werkt d.m.v. verhoudingen welke je fysiek kunt voelen!

(lees meer op: Lichtmuziek, Visuele Muziek, Ons muzikale hartbrein)

De lessen worden gegeven vanuit het voelen van de ritmes, klanken en het sociale aspect van de oorspronkelijke muziekbeleving. Gewerkt wordt vanuit de pulse (vgl. pols) en beat (vgl. hartslag) alsmede vanuit zang, klappen en bewegen. Er worden ritmes uit West-Afrika, Zuid-Amerika, Azië en eigen ontwikkelde ritmes door docent en leerlingen gespeeld. Bovendien zal er aandacht geschonken worden aan het leren soleren (vanuit je binnenste spelen). De lessen starten altijd met het leren bespelen van de djembé.

De docent zal de leerling / cursist lesgeven vanuit de persoonlijke muzikale interesse. Dit zorgt voor een natuurlijke aantrekking om met het instrument bezig te zijn en zal een snelle vooruitgang in de hand werken.

Afrikaans Percussie is zo krachtig dat het ons de mogelijkheid biedt weer met onze hartslag, met ons oergevoel in contact te komen en om plezier te hebben, saamhorigheid te creëren en te ontspannen. 

Na een basisvorming kan het Afrikaanse instrumentarium en repertoire worden uitgebreid met het leren bespelen van Doundoun, Sangban, Kenkeni, Bel, Shekere en Udu. Ook kan op verzoek onderricht gegeven worden op de Ballafoon. Dit is een houten Xylofoon uit WestAfrika.

Hierop worden Afrikaanse melodieën met Afrikaanse ritmes gecombineerd. Gedurende het jaar kan er op aanvraag een optreden worden verzorgd.

De inhoud en wijze van onderwijs van de Afrikaanse percussielessen geldt zowel voor kinderen, tieners als voor volwassenen. Er is ook een mogelijkheid tot het samenstellen van een groep die vanuit passie, eigen inbreng van ideeën en muziek zal toewerken naar presentaties. Hiervoor is een gevorderde percussie ervaring en thuisstudie wel vereist.

De lessen worden op creatieve wijze aangeboden.

Spreekt deze aanpak je aan en voelt het goed, kijk verder naar ons aanbod lessenaanbod en overzicht, workshops en/of stuur een mail naar Personare Muziekinstituut en stel je vraag over de mogelijkheden of prijsopgaven.