Nieuw & Uniek in Nederland: Cymatic Phibration Center

CymaPhi DIY Centrum voor Iedereen!

Cymatica is het in beeld brengen van de vorm van geluid, frequenties, ritmes. Aanwezig zijn bij en in het moment van het zichtbaar worden van de onderliggende blauwdruk van het leven in de vorm van een Geluidmandala’s is adem-benemend, ver-rijk-kend en vèr-reikend.

Leer-, Onderzoek-, Ervaar-, Ontwerp-, Creëer Cymatica Video, Foto & Teken

Laat je door de gepassioneerde cymatica beoefenaar, ontwikkelaar en oprichter Marret Vonhoff verrassen, inspireren en verbazen.

In het Geluid Laboratorium wordt onderbouwd onderzoek gedaan naar de onderliggende scheppende en continu werkende krachten in muziek, haar invloed op en toepassingen in het leven.

 • Nieuwsgierigheid naar de werking en invloed van muziek op het leven is van alle eeuwen.
  In ons Muziek Lab zijn wij continu bezig met een veelheid aan onderzoeken naar de structuren, verhoudingen, stromingen, frequenties, ritmes, cycli, snelheden en alle toepassingen hiervan die door alle eeuwen heen het leven beïnvloed hebben en de (muziek) wereld heeft gevormd.

  Uit een universum aan klanken koos men er 7 en vormde die tot een muzieksysteem. (afb.1)
  ~ Pythagoras

  Er werd onderscheid gemaakt in 3 niveau’s: (afb.2)

  • Musica Mundana : de muziek van de sferen; de makrokosmos
  • Musica Humana : de afspiegeling daarvan in de menselijke ziel; de mikrokosmos
  • Musica Instrumentalis : de uitdrukking daarvan in klinkende muziek

  Muziek werd beschouwd als een van de 7 vrije scheppende kunsten, de artes liberales, in een kringvorming onderwijssyteem. Zij behoorde tot de 4 exacte wetenschappen: het quadrivium (1 t/m 4) en vormde samen met de 3 alfa wetenschappen: het trivium (5 t/m 7) het geheel van de artes liberales. (afb.3) Opvallend is dat dit kringvormig onderwijssysteem resoneert met de vorm van de blauwdruk van het leven, de Levensbloem. (afb.4)

  1. Musica
  2. Astronomica
  3. Geometria
  4. Arithmetica
  5. Grammatica
  6. Rhetorica
  7. Dialectica

  Muziek ligt aan de basis van alle vormen van wetenschap:

  • exacte wetenschap : biologie, natuurkunde, technische wetenschappen en vaak ook de formele wetenschappen
  • alfa wetenschap :  geschiedenis, letteren en filosofie.
  • gamma wetenschap : sociologie, economie en rechtsgeleerdheid
  • formele wetenschap: logica, wiskunde, methodologie en systeemtheorie. Meestal echter worden formele wetenschappen als onderdeel van de natuurwetenschappen beschouwd.

  In muziek worden alle wetenschappen verenigd. Daarmee is zij van oorsprong een Holistische Universele Wetenschap. (afb.5)

  In ons Muziek Lab doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar de samenhang tussen