Het hele leven toont eigen klank en ritme, is Muziek! 

Personare is een oud Egyptisch woord dat ‘Klinkend Huis’ of ‘Huis van Klank’ betekent. Per = huis; Sonare = klinkend. Met het ‘Huis van Klank’ wordt naar ons lichaam verwezen.

Personare is ook een van origine Latijns werkwoord dat ‘ergens doorheen klinken’ betekent (per= door; sonare =klinken). Personare betekent voor ons: “door iedere persoon heen klinkend” waarbij ieder mens centraal staat. Het is een doelbewust gekozen naam voor een muziekinstituut dat in juni 2018, 20 jaar bestond.

Personare is een werkwoord. Er zit beweging, persoonlijke actie, in! Het hele leven is een werkwoord, is trilling van een continue beweging in ritme en klank. De natuurkunde toont aan dat zelfs materie geen vast geheel en dat zelfs de mens geen vast geheel is die continu in dezelfde toestand verkeert.

Het hele leven toont eigen ritme en klank en is een Muziek! Het is de muziek welke zonder enige belemmering, buiten het denken om, bij ons binnendringt, ons emotioneel raakt en beroert.

Licht & Klank komen samen in KlankKleur ook wel timbre genoemd. Alles wat leeft onderscheidt zich door haar/zijn eigen KlankKleur.

Personare Muziekinstituut combineert sinds haar allereerste lessen deze twee uitings-vormen van Frequentie in Muziek & Ritme.

Personare is een doel-bewust gekozen naam voor een muziekinstituut dat op 1 juni 2018 haar 20 jarig bestaan in Theater Spant heeft gevierd.

Nieuwe Frequenties creëren Nieuwe Bronnen van Energie!

In alle oude geschriften en overleveringen over de hele wereld wordt vermeld en verkondigd dat het hele leven en daarmee ook onze wereld, begonnen is vanuit één trilling, de Oer-klank! Dit houdt in dat trilling de diepste essentie van al het leven is!

Zonder enige twijfel is muziek, ritme en klank, dé uitingsvorm van deze eerste oer-trilling. Het is de muziek welke zonder enige belemmering bij ons binnenkomt, ons emotioneel raakt, beroert en in beweging doet komen.

Doorvoelde en Doorleefde Creativiteit en Communicatie!

(Muziek)Lessen, Lezingen, Leerwegen, Cursussen en Workshops zijn te volgen bij Personare Muziekinstituut, UniPhibe Academie en Soundcenter.

Doorvoelde en Doorleefde Creativiteit en Communicatie zijn elkaar aanvullende en versterkende vaardigheden die in de huidige tijd van ontwikkeling zeer noodzakelijke zijn. Zij stromen door al onze activiteiten. Creatief en Communicatief van binnenuit in het leven staan is van essentieel belang.

Zeer vele bedrijven en instanties nemen deel aan workshops die erop gericht zijn deze essentie in hun medewerkers te stimuleren. Gedurende alle tijden zijn er mensen geweest, denkers, kunstenaars, wetenschappers die inzicht zochten in universele wetten en regels en zo uiteindelijk m.b.v. hun creativiteit nieuwe vormen en technieken creëerden.

Creatief + Cognitief = Cumulatief. Dit creëert een surplus van 1+1=3!

Inzicht in de wetmatigheden + eigen Creativiteit levert ontwikkeling van nieuwe vormen en vermeerdering van het eigen kunnen. Ver-Rijk-king en Bewust-Wording van ieders leven is ons Doel. 

Personare is persoonlijke groei, ont-wikkeling en actie! Zonder enige twijfel zijn muziek, ritme en klank, de meest herkenbaar klinkende uitings-vorm van de eerste oer-trilling AUM.

“Panta Rhei, kai ouden menei – alles stroomt, niets blijft”.

Heraclites/Piato

“Elke dag zijn er levenslessen om te ervaren en levensexamens om af te leggen”.

A. Ekhart- Mulder

“De ene klein, de ander groot. Voor elke dag een nieuwe noot. Al die noten samenvoegen is soms moeilijk, soms ook niet. Elke dag bouw je weer verder aan je eigen, unieke levenslied”.

W. Vonhoff- van Veen

“Ontdek door de stilte in jezelf een universum aan frequenties & ritmes die liggen te wachten om aangeboord en zichtbaar te worden”.

M. Vonhoff

“Hij die oude grenzen durft te verleggen en nieuwe grenzen gaat verkennen, geeft zichzelf en de wereld nieuwe energie”.

Boek Bronfrequenties