Personare is een oud Egyptisch woord dat ‘Klinkend Huis’ of ‘Huis van Klank’ betekent. Per = huis; Sonare = klinkend. Met het ‘Huis van Klank’ wordt naar ons lichaam verwezen.

Personare is ook een van origine Latijns werkwoord dat ‘ergens doorheen klinken’ betekent (per= door; sonare =klinken). Personare betekent voor ons: “door iedere persoon heen klinkend” waarbij ieder mens centraal staat. Het is een doelbewust gekozen naam voor een muziekinstituut dat in juni 2012, 15 jaar bestond.

Personare is een werkwoord. Er zit beweging, persoonlijke actie, in! Het hele leven is een werkwoord, is trilling van een continue beweging in ritme en klank. De natuurkunde toont aan dat zelfs materie geen vast geheel en dat zelfs de mens geen vast geheel is die continu in dezelfde toestand verkeert.

Het hele leven toont eigen ritme en klank en is een Muziek! Het is de muziek welke zonder enige belemmering, buiten het denken om, bij ons binnendringt, ons emotioneel raakt en beroert.

Licht & Klank komen samen in KlankKleur ook wel timbre genoemd. Alles wat leeft onderscheidt zich door haar/zijn eigen KlankKleur.

Personare Muziekinstituut combineert sinds haar allereerste lessen deze twee uitings-vormen van Frequentie in Muziek & Ritme.

Creativiteit en Communicatie zijn 2 aspecten die in alle leerprogramma’s in ons instituut doorwerken. Creatief en Communicatief van binnenuit in het leven staan is van essentieel belang.

Vele bedrijven en instanties nemen deel aan workshops die erop gericht zijn deze essentie in hun medewerkers te stimuleren. Het leven ontwikkelt zich door mensen die hun persoonlijke creativiteit uiten en vormgeven. Gedurende alle tijden zijn er mensen geweest, denkers, kunstenaars, wetenschappers die inzicht zochten in universele wetten en regels en zo uiteindelijk m.b.v. hun creativiteit nieuwe vormen en technieken creëerden.

Creatief + Cognitief = Cumulatief. Dit zorgt voor het ontstaan van synergy en de vorming van een surplus: 1 + 1 = 3.

Inzicht in de universele wetmatigheden met toevoeging van de eigen Creativiteit levert ontwikkeling van nieuwe vormen en vermeerdering van het eigen kunnen. Dat verrijkt ieders leven.

Personare is persoonlijke groei, ont-wikkeling en actie! Zonder enige twijfel zijn muziek, ritme en klank, de meest herkenbaar klinkende uitings-vorm van de eerste oer-trilling AUM.

Lees meer op de website van het Muziekinstituut te gaan Personare Muziekinstituut >>

Bij Personare Muziekinstituut kunt u/kun je terecht voor:

“Panta Rhei, kai ouden menei – alles stroomt, niets blijft”.

Heraclites/Piato

“Elke dag zijn er levenslessen om te ervaren en levensexamens om af te leggen”.

A. Ekhart- Mulder

“De ene klein, de ander groot. Voor elke dag een nieuwe noot. Al die noten samenvoegen is soms moeilijk, soms ook niet. Elke dag bouw je weer verder aan je eigen, unieke levenslied”.

W. Vonhoff- van Veen

“Ontdek door de stilte in jezelf een universum aan frequenties & ritmes die liggen te wachten om aangeboord en zichtbaar te worden”.

M. Vonhoff

“Hij die oude grenzen durft te verleggen en nieuwe grenzen gaat verkennen, geeft zichzelf en de wereld nieuwe energie”.

Boek Bronfrequenties