Uniek & Nieuw in Nederland! Een Phibration Centrum voor IederEen!

Opening: Personare Phibration® Center 4 mei 2019 van 11u – 16u.

Personare is een oud Egyptisch woord dat ‘Klinkend Huis’ betekent. Per = huis; Sonare = klinkend. Met het ‘klinkende huis’ wordt naar ons lichaam verwezen. De mens werd gezien, en wordt gelukkig nu weer gezien, als een ziel en geest welke tijdelijk op aarde in een lichaam huist. Vanuit hogere, minder dichte dimensies, wordt het menselijke fysieke lichaam als elkaar ‘doordringende energievelden’,  ‘ruimte’ of ‘wandelende melkwegstelsels’ waargenomen. Dit geldt niet alleen voor ieder lichaam op zich maar ook op momenten waar wij anderen ontmoeten, aan anderen denken, voelen en/of spreken.

Personare is ook een van origine Latijns werkwoord dat ‘ergens doorheen klinken’ betekent (per= door; sonare =klinken). Personare betekent voor ons: “door iedere persoon heen klinkend” waarbij ieder mens centraal staat. Het is een doelbewust gekozen naam voor een muziekinstituut dat in juni 2013, 15 jaar bestond.

Personare is een werkwoord. Er zit beweging, persoonlijke actie, in! Het hele leven is een werkwoord, is trilling van een continue beweging in ritme en klank. De natuurkunde toont aan dat zelfs materie geen vast geheel en dat zelfs de mens geen vast geheel is die continu in dezelfde toestand verkeert.

Het hele leven toont eigen ritme en klank en is een Muziek! Het is de muziek welke zonder enige belemmering, buiten het denken om, bij ons binnendringt, ons emotioneel raakt en beroert. In alle oude geschriften en overleveringen over de hele wereld wordt vermeld en verkondigd dat het hele leven en daarmee ook onze wereld, begonnen is vanuit één trilling, de Oer-klank! Dit houdt in dat trilling de diepste essentie van al het leven is!

Personare Phibration® Center is een Centrum waarin verschillende disciplines in 1 centrum zijn ondergebracht.
Alle disciplines werken vanuit de gemeenschappelijke basis van klank (frequenties & ritmes) en muziek (universele grondpatronen en verhoudingen). In het centrum bevinden zich:

  • CymaPhi Center voor Onderbouwd & Toegepast Phibratie Onderzoek, Phibratie Alchemie, Educatie, Kunst & Zelf Kennis.
  • Muziek Instituut voor Holistische Muzieklessen, Training in Lichtmuziek, Visuele Muziek, Drum Circles, Workshops
  • Sound Center voor GeneesKunst op basis van Nano- en D&A Tuning, Hart Soundfulness, Coaching (privé & zakelijk) Lezingen en Trainingen
  • Online UniPhibe Academie voor Holistisch, Holografisch en Hoger Bewuste Sacrale (Geluid) Geometrie Educatie op elk niveau en elke leeftijd