Welkom bij het Personare Universialiteit® Academie

Onze Leerwegen zijn gericht op Leren & Leven vanuit Multidimensionaal Bewustzijn

Onze droom is een leerplek te creëren waar iedereen, die zich hier toe aangetrokken voelt, haar/zijn persoonlijk passende en oorspronkelijk bedoelde leerweg kan vinden.

Anders dan op de universiteit bieden wij op de Universialiteit Academie een steeds verder uitdijend universum aan leerwegen op verschillende instappunten aan wat er voor zorgt dat onze leerwegen voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zijn immers allen deel van eenzelfde Uni-versum en zelfs oneindige Universa. Muziek toont ons dit tot in de Puntjes.

Personare Universialiteit® Academie

is een leerplek waar leerwegen vanuit Kosmisch Bewust-Zijn worden aangeboden die geworteld zijn in de filosofie van “Help me Zelf Bewust te Worden”. Onze Leerwegen werken vanuit de kracht van “het Zelf Ervaren en Zelf Ont-dekken”. Alle “Know-How” ligt als Lichtfrequentie informatie in ons D&A en in onze celkernen te wachten om gehoord, gevoeld, ervaren en waar-genomen te worden. Zodra wij ons weer bewust-zijn dat ons Denken de dienaar van ons Hart is, zullen wij weer vanuit ons Hart gaan ont-dekken en leven. Het is onze Oerspronkelijke bedoeling waarvoor we hier op Aarde komen, onze natuurlijke manier van groeien in bewust-zijn en last but not least: ons GeboorteRecht!

Leren zal het opnieuw ont-dekken worden van een uiterst boeiende en buitengewoon vreugde-volle levensreis. Alles zal met Alles blijken samen te hangen, door resonantie verbonden en Eén te Zijn. De muziek die tijdens onze Leerwegen wordt gedraaid en ook individueel kan worden gebruikt is geheel op de Kosmische Frequenties en Ritmes (af)gestemd. Kennis van deze frequenties & ritmes is voor ons genoteerd en daardoor bewaard gebleven in de tot nu toe oudste Bronfrequentie Inscriptie ter wereld. Zij is na duizenden jaren ontcijferd en opgeschreven in het boek Bronfrequenties ontcijferd.

Deze Bronfrequentie Inscriptie is door Marret Vonhoff ontcijferd. Zij heeft de kosmische holistische kennis van de Bronfrequenties weten terug te traceren tot ongeveer 15.000 jaar geleden. In die tijd was India deel van een continent, Kumari Continent of Kumari Kandam genaamd. Dit continent is tussen de 12.000 en 10.000 jaar geleden door het stijgen van de zeespiegel onder invloed van het smelten van de ijskap overspoeld en naar de zeebodem gezonken. Er is over dit continent in twee vooraanstaande oude Indiase teksten geschreven: de Pranava Veda en de Aintiram. Beide teksten zijn meer dan 12.000 jaar geleden opgetekend door een Indiase Ziener, Rishi Mayan.

Rishi Mayan schreef over het bestaan van een oneindige bron van energie welke zich in de wereld van de materie manifesteert. Elke materiële vorm heeft en trilt op een eigen frequentie en bezit daardoor specifieke kwaliteiten welke gebaseerd zijn op wiskundige en natuurkundige golfpatronen. Het onderliggende concept dat Rishi Mayan naar beschreven heeft en toentertijd deelde was dat ambachtsmensen vormen konden creëren welke op basis van afstemming op en in resonantie met het universum, overvloed, welzijn en spirituele gelukzaligheid aan de mensheid zouden kunnen geven. De oudste Bronfrequentie Inscriptie bevat en resoneert 100% met de kosmische kennis afkomstig van Rishi Mayan. Zijn kennis vormde uitgangspunten van het leven in Kumari Kandam.

De Personare Universialiteit Leer-weg staat voor en resoneert met deze kosmische kennis die door elke persoon en het Heel-Al heen klinkt.

Het Nieuwe Leren = het Oorspronkelijk Leren.

In oktober 2012 was Marret in Caïro, Egypte, waar zij met een groep een week lang in de frequenties en energieën van de Grote Piramiden op het Gizeh plateau doorbracht. geElke avond was er een gezellig samenkomen van de groep waar onder andere ieders belevenissen van de dag werden gedeeld. Na een paar dagen kwam vanuit de groep de vraag naar Marret hoe het kon dat zij haar belevenissen elke avond zo gedetailleerd kon vertellen zonder dat zij iets opschreef.

Marret legde de groep uit dat zij alle belevenissen en indrukken in contact met haar Hartfrequentie opneemt. Ieders hart weet veel meer dan ieders hoofd! Door volledig in contact met je Hart te leven kun je er op vertrouwen dat je datgene zult onthouden wat voor jou bedoeld en van waarde is.

Het nieuwe leren werkt via onze Hartfrequentie waardoor ons brein niet meer gefragmenteerd maar holistisch, vanuit het 4 kwadranten bewust-zijn, zal gaan werken. Elk leeronderdeel zal werken vanuit het nieuwe leren. Elk leeronderdeel is niet op zichzelf staand maar onderdeel van het grote geheel. Elk leeronderdeel is dringt door, is interactief en is in Eén grijpend in het geHeel. Alle leeronderdelen zijn geen losse onder-delen in een reeks losstaande leeronderwerpen maar allen vormen tezamen Eénheid door hun gezamenlijke Oorsprong en Blauwdruk.

Het Nieuwe Holistische Onder-Wijs.

Inzicht in de verborgen wetten van de kosmos en natuur maakt dat wij weer Bewust-worden van de resonantie die bestaat tussen ons Hart, het Kernkristal van de Aarde en het Hart van de Melkweg, door de Maya’s Hunab’ku genoemd. Door deze Bewust-wording kunnen we leren ons weer af te stemmen, in te tunen, op de Bron- of Lichtfrequenties die door deze energie pilaar stromen. Lichtfrequenties zijn dragers van kosmische informatie. Ons Hart is hiervoor de plek van instroom. “The Secret” tot Bewustzijnsgroei en Ascentie ligt in het opnieuw in resonantie komen met deze Lichtbronfrequenties. Het gevoel van ontzag en verwondering zal opnieuw uit de erkenning van het diepe mysterie dat in ons ìs en ons overal omringt, opstijgen. Dit gevoel verdiept en verhoogt zich naarmate onze oorspronkelijke kosmische kennis groeit. Hoe groter de hoeveelheid mensen die hiervoor wakker worden (= bewust worden van hun eigen unieke Zijn) des te sneller zal het proces tot Eén-wording, Liefde en Licht op onze prachtige planeet kunnen plaatsvinden. Iedereen ìs van oersprong een Lichtdrager, Lichtwerker en Weten-schepper.

Nada Brahma, de wereld en al het leven overal is een LichtBronfrequentie®.

De kenner van deze oerspronkelijke kosmische kennis zal door het gebruik van klank in bewust-zijn groeien en nieuwe ont-dekkingen zullen komen want door de kennis van frequenties zullen nieuwe dimensies van leven zich gaan open-baren. (Hoofdstuk 7 boek Bronfrequenties ontcijferd)

Alle takken van Weten-schap (“Weten-Scheppen”) zullen in onze leervakken in en op elkaar passen, met elkaar resoneren en Eén-Beeld laten zien.

Licht, geluid, frequenties, energie, sacrale geometrie, getallen en universele grondpatronen tonen zich op velerlei manieren. Het wordt gebruikt in allerlei soorten van ontwerpen, in kunst, in muziek, in theater, in dans, in sport, in onder-wijs, in geneeskunde, in (tuin/interieur) architectuur, bij voedsel bereiden, het is de basis van het leven. Zodra we ons daarop af weten te stemmen hebben we een heel belangrijke les uit de natuur en de kosmos geleerd. Deze les gaat over de meest efficiënte manier van energie-uitwisseling. Niets is te veel, niets is te weinig. Er is altijd en overal genoeg van ALLES voorradig. Dit betekent dat we hierdoor onszelf, onze omgeving, onze maatschappij en de hele planeet zullen kunnen HARMONISEREN en daarmee HELEN. Dit proces is gelukkig al een tijd aan de gang en wordt in alle Eénvoud en in het nu nog onzichtbare maar wel ervaarbare geleid door stromen van de LichtBronfrequenties®.

Deze LichtBronfrequenties® zijn voor ons weer beschikbaar, wij kunnen ons er op ontelbare manieren op afstemmen en onze wereld vanuit gaan creëren.

Op het Personare Universialiteit® Academie wordt uitgegaan van een bron van oneindige, unieke energie en creatie mogelijkheden die elk persoon bezit.

Om bij deze bron of innerlijk middelpunt te komen wordt een eeuwenoude teken- en/of klanktechniek gebruikt. Hiervoor wordt alleen met een pen, een passer, een liniaal, de stem en het lichaam gewerkt. Hieraan wordt de techniek van visualisatie (het creëren van een innerlijk beeld) toegevoegd.

Dit gebeurt door middel van kleurenbeeldvorming, intentie en gevoel. Toevoeging van de KleurRijkeKlanken en Ritmes uit de “oude” Bronfrequentie Inscirptie vergemakkelijkt, veraangenaamd, versterkt en versnelt dit proces om te leren, te leven en te werken vanuit de eigen innerlijke creatie kracht.