Teambuilding, Training & Workshops in Communicatie & Efficiency

De afgelopen jaren hebben bedrijven en instanties uit het bedrijfsleven en de publieke sector deelgenomen aan een workshop percussie of een combinatie met zang.

Tijdens Afrikaanse Percussie- workshops is het heel goed mogelijk een rode draad te gebruiken In het kader van Teambuilding en Communicatie. Muziek maken op melodische ritme Instrumenten biedt vele lagen van inzicht in onderlinge communicatie, groepsdynamiek, samenwerking, contact maken,persoonlijke en groepspsychologie (hoe zijn krachten verdeeld, leider vs volgers).

Deze inzichten worden op een zeer vriendelijke wijze zichtbaar waardoor de basis van de workshop/training op ontspannen manier plaatsvindt. Dit biedt iedereen de kans om zich vanuit hun eigen comfort zone open te stellen. Hierdoor kunnen veel diepere inzichten duidelijk worden en het resultaat zal daardoor navenant zijn.

Begrip, Beeld en Ervaring krijgen met een hele andere cultuur levert tevens saamhorigheid op in een wereld waar mondialisering van alle dag is.

Hoe denken en voelen mensen in een andere cultuur, hoe ziet hun sociale leven eruit. Wat voor rituelen en gebruiken hanteren ze daar, hoe kijken ze naar het leven? In het Westen zien misschien vaak alleen maar hun armoede. Het ontbreken van welvaart. Maar wat hebben zij ons te bieden?

Wij zijn in materiële zin dan wel wel-gesteld, op spiritueel gebied en in ons contact met de natuur hebben zij ons veel te leren.

Over de hele wereld leven mensen die nog dagelijks in contact met hun (eigen) natuurleven. Muziek en daarmee creatieve communicatie speelt daarin een essentiële rol.

Marret en Wil Vonhoff hebben deze mensen mogen ontmoeten tijdens hun reizen en van hen mogen leren.

Afrikaanse muziek en instrumenten liggen in gebruik en klank dichtbij de westers georiënteerde mens.

Ze brengen ons op een ontspannen manier weer in contact met onze oerritmes: onze hartslag (beat) en pols (pulse).

De Afrikaanse muziek draagt een zeer positieve, levendige, krachtige en vrijmakende energie in zich waar een ieder gemakkelijk toegang tot kan krijgen.

In korte tijd creëren we samen een energieRijke en saamhorige sfeer onder het genot van spetterende trommelmuziek!

Wilt u ook een teambuilding sessie meemaken met Marret en Wil? Stuur ons een mail met uw wensen contact.