Interactieve Lezingen en Trainingen op Maat

Op 25 mei en 15 juni 2013 ben ik gestart met Lezingen vanuit het boek ‘Kudumiyamalai Bronfrequenties ontcijferd’.

Inmiddels geef ik regelmatig verschillende lezingen en trainingen aan uiteenlopende Instanties w.o. Onderwijsinspectie, CNV dag voor het Onderwijs, de Internationale Vrouwendag, Stichting de Nieuwe Mens, Natuurgeneeskundige Therapeuten, Lancering van mijn eigen boek etc. Allen worden met groot enthousiasme ontvangen.

Het eerste uur zullen via Woord, Beeld en Geluidsbeelden (Cymatica: visuele muziek) op een diep niveau inzichten in de Bronfrequenties worden gegeven, in het tweede uur zal met de Bronfrequenties contact gemaakt worden dmv klank en eventueel drum. Er is hierbij veel ruimte om eigen vragen te stellen en belevingen te delen.

Elke lezing/training op maat wordt in overleg gecreëerd op basis van een eigen wensthema of onderzoeksgebied en tijdsduur. De prijs zal daarop worden afgestemd.

Alle onderwerpen liggen besloten in de tot nu toe oudst bekende Muziekinscriptie in de wereld en worden beschreven en kunnen worden ingezien in mijn boek ‘Bronfrequenties ontcijferd’.

Enkele reacties van bezoekers/deelnemers aan Lezingen:

Dank voor je interessante en inspirerende lezing. Wat was het boeiend en fascinerend om vanmorgen naar je lezing te luisteren. Ik vond het verhelderend om je uitleg te horen.

Interactieve Lezingen

“Alles is verbonden op basis van universele grond patronen” M. Vonhoff Albert Einstein ontdekte in 1921 reeds dat wanneer er in het heelal energie vrijkomt er kleine pakketjes van heelheid ontstaan. Dit houdt in dat deze energie het geheel van dat wat er gevormd is of gaat worden reeds vooraf in zich draagt. De energie bevat het totale grondpatroon, de blauwdruk.

In de oude Muziek Inscriptie heb ik diverse grondpatronen ont-dekt welke ieder een facetvan deze universele blauwdruk blijken te bevatten. Het is als een hologram. Elkgrondpatroon toont het geheel vanuit haar eigenheid en is hiermee in resonantie. Degrondpatronen blijken ten grondslag te liggen aan alle toegepaste en resonerendeuniversele kennis welke in de klanken werkzaam is. Uiteindelijk wordt duidelijk dat hetgeheel meer is als de som der delen.

In deze interactieve lezing zullen alle grondpatronen welke in de oude Muziek Inscriptie aanwezig zijn in beeld komen, zullen de diepere lagen en werkzame krachten helder worden en is samengaan met de Bronfrequenties kunnen worden ervaren.

“Het Universum is een Torus groeiende Fabriek”- Duane Elgin.

Aangezien onze wereld niet 2-dimensionaal is, is het aannemelijk dat codes die informatieover onze wereld bevatten ook niet beperkt zijn tot platte vormen. Drunvalo Melchizedekmeldt dat de 2-dimensionale wereld aan de 3-dimensionale wereld vooraf gaat.

De 3-dimensionale versie van het Osiris Symbool (de Levensbloem) welke in de OsirisTempel in Abydos (Egypte) is gevonden, heeft een skelet van een Kuub-Octaëder of VectorEquilibrium van 12 gelijke, vanuit het centrum uitstralende energielijnen (ArthurYoung &Nassim Haramein). Onze (chromatische) toonladder bestaat uit 12 gelijke halvetoonsafstanden (intervallen) binnen een octaaf. Vanaf de buitenkant gezien lijken deafstanden (muzikale intervallen) ogenschijnlijk verschillend in lengte. Verplaats je jezelf inhet Centrum (Leegte ofVoid) dan valt direct de gelijkheid van alle afstanden op. Als wenagaan blijken vele bekende fenomenen te bestaat uit 12: 12 delen/12 maanden/12 tekensvan de dierenriem etc. (Hfst. 1 0; pag. 215- 227 uit mijn boek: Bronfrequenties ontcijferd).

Deze 12 tonen creëren een grondpatroon als basis van een toonladder maar ook eenenergetische of een tastbare vorm van een ster tetraëder of het skelet van een VectorEquilibrium. Dit skelet is het binnenste van een vorm welke aan de basis ligt van alles wat erbestaat. Van de kleinste micro-organismen tot aan hele Melkweg stelsels. Het is de vormvan de Torus (denk aan de vorm van een Donut of Bagelbroodje). Het skelet bestaat in 3Dimensies uit 64 tetraëders of met bollen hieromheen: 64 torussen welke samen het beeldlaten zien van de Levensbloeml64 is een heel belangrijke getal omdat het resoneert methet aantal codons van ons DNA! In de eeuwen oude Muziek Inscriptie zijn o.a. de getallen 4en 64 en hun vormen terug te vinden als het aantal tonen per groep en het totaal aantaltonen op elke regel.

In deze interactieve lezing laat ik zien hoe frequenties (toonhoogten) vorm creëert en v.v. enhoe je dat in je eigen leven kunt gebruiken ter harmonisering van jezelf en je omgeving.

“Harmonie is Eenheid in Verbondenheid”.

Tegenwoordig worden wij ons er steeds meer van bewust dat alles in en om ons heen in dekern, in haar essentie trilling is. Lang geleden sprak Pythagoras reeds over de schepping als”een oneindig continuüm van bewegingen, klanken en ritmes” en Heraclitus (ca.SOO v. Chr.)en later Plato (ca. 400 v. Chr.) zeiden “Panta Rhei, alles stroomt”. Bewegingen die door de juiste getalsverhoudingen (muzikale intervallen) overeenkomen met de omwentelingen vande ziel, zijn natuurlijk en harmonieus. Met andere woorden: Alles is frequentie, alles is muziek.

In Zuid-India bevindt zich een rots met de tot nu toe oudst bekende Muziek Inscriptie erin gegraveerd. Marret Vonhoff heeft 14 jaar gewerkt aan de ontcijfering van deze in veel opzichten unieke Muziek Inscriptie. Zij heeft aangetoond dat deze Muziek Inscriptie een codering bevat van zeer specifieke kosmische en helende frequenties. In de huidige tijd van transformatie geven zij hun kracht om ons, met behulp van de Bronfrequenties, terug te leiden tot heling en verbinding met het Al.

In deze interactieve lezing zal Marret de helende werking en de verbindende kracht van 2 specifieke Bronfrequenties uit de Muziek Inscriptie (8 Hz: de hartslag van de Aarde en 432Hz: de verbinding met de kosmos) in woord en beeld toelichten alsmede laten ervaren.

Marret Vonhoff studeerde Etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde Afrikaanse Percussie en Afrikaanse harples (Kora) op het Conservatorium van Amsterdam.

Daarnaast volgde zij Flower of Life- en Quanturn Touch trainingen. Sinds 15 jaar heeft zij in Bussum haar eigen Muziekinstituut Zij geeft lessen in wereldmuziek en trainingen/lezingen en workshops o.a. over onderdelen van haar boek die een aanzet geven tot verdere zelfwerkzaamheid. Haar boek Kudumiyamalai Bronfrequenties ontcijferd is in 2013 uitgekomen. Op deze website zijn de eerste 38 pagina’s in te zien.

Muziek is meer dan het spelen, zingen of klappen van een nootje op papier.

Muziek, die in de natuurlijke stemming is gestemd, is instaat om tot je totale potentieel aantalenten door te dringen, deze aan te raken en te activeren. Door er allereerst individueelnaar te gaan luisteren of als achtergrond muziek in bijvoorbeeld een klaslokaal of in eenpraktijk ruimte op te zetten, zullen er op veel gebieden nieuwe stappen gemaakt kunnenworden en zal harmonie op een natuurlijke en ongedwongen wijze ontstaan.

Welke de natuurlijke stemming is, wat deze inhoud, welke stappen er gemaakt kunnenworden, hoe aan deze stemming te komen en er in de praktijk mee te werken, zal MarretVonhoff in deze interactieve lezing met beeld en geluid uiteenzetten en laten ervaren.

Basistrainingen

‘Eén met je Bronfrequentie’

In deze interactieve lezing/training laat ik de kosmische verbindingen zien waarvan ik de bewijzen in eeuwenoude culturen over de hele wereld heb teruggevonden (zie foto’s bovenin slider), zal ik inzicht geven in de verschillende niveau’s van stemmen van jezelf in 432 hz.

Uiteraard zal ik ook in ‘t interactieve deel de Kracht van 432 Hz laten ervaren en eenoefeningen geven om zelfte kunnen blijven doen.

Meer info over de kracht van 432Hz

De kleine stap die je direct kan zetten is het gaan luisteren naar muziek welke je zelf omgaat zetten naar 432 Hz. Is dat ingewikkeld? Nee! Op dit moment gaan de ont-wikkelingenzo ongelooflijk snel dat er voor de iphone al een 432Hz app is (432 player in de app store)maar ook reeds applicaties voor Windows computers en binnenkort ook voor Applecomputers.

Verdiepende lezing/training

Vanuit het boek Bronfrequenties: ‘Bronfrequenties in Woord, Beeld & Klank’

Voor vragen over een van de interactieve lezingen en trainingen uit ons aanbod of over wensen voor een specifieke lezing en/of training op maat, stuur ons een mail. Ga hier naar de  contact pagina.