Welkom bij UniPhibe eLearning Academie®, de online Universal Phibration Academie

Onze online leerwegen zijn gegrond in de Sacrale Geluid Geometrie en gericht op Leven & Leren door Verrijking vanuit Multidimensionaal Bewustzijn.

Binnenkort zullen de eerste Sacrale Geometrie leermodules online staan. Als afronding van telkens 7 modules zal er als 8e of octaaf Module een verdiepingsdag of weekend zijn om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen, kruis te bestuiven en vooral te verbinden. De nieuwe Bewustzijn (5e /6e Dimensie) definitie van Harmonie is Eenheid in Verbondenheid. (~M.Vonhoff). De Universele Al-verbinding ligt besloten en phibreert in de onzichtbare maar omnipresent zijnde Sacrale Geluid Geometrische Blauwdruk van de Schepping.

UniPhibe Academie® werkt aan het creëren van een wereldwijd online leer platvorm waar iedereen, die zich hiertoe aangetrokken voelt, zijn/haar eigen persoonlijke levenspad kan ontdekken door intuitief leermodules te kiezen welke door mensen met ervaring en leven vanuit hun hart deze leermodules maken voor iedereen die daarmee resoneert en zichzelf en het leven verder wilt ont-dekken

Basis uitgangspunten:

Sacrale Geluid Geometrie 

Multidimensionale Kennis  

Holistische Leer Modules

Synergie van de Oorspronkelijke & Het Nieuwe Eenheidsbewustzijn

De Uniphibe Academie® is gebaseerd op en stroomt vanuit een bron van inphinitieve, unieke energie en creatieve mogelijkheden die elke persoon bezit.

Om deze bron of centrumpunt te bereiken, wordt een eeuwenoude teken en / of geluidstechniek gebruikt. Hiervoor worden alleen een pen, een kompas, een liniaal, de stem en het lichaam gebruikt. Visualisatietechnieken worden gebruikt om een innerlijke beelden te creëren.

Dit gebeurt via kleurenbeeldvorming, intentie en gevoel. Toevoeging van KleurRijkeKlanken en Ritmes vanuit “oude” LichtBronFrequentie Inscriptie vergemakkelijkt, maakt het aangenamer, verbetert en versnelt dit proces van leren, leven en werken vanuit de eigen innerlijke scheppingskracht.