Bronfrequentie Videolezingen: Wij Worden Wakker, WWA1WAA!

Vanaf Oktober 2021 zal een Sextet van Videolezingen met als focus 432 Hz, Bronfrequentie van het Licht, hier verkrijgbaar zijn.

Een nieuwe serie Bronfrequentie lezingen ieder op zichzelf staand maar ook één geHeel vormend, telkens in diepte in-zicht toenemend met de focus op de frequentie van 432 Hz!

Inzicht in, herkenning, manifestatie, het verstaan & taal van het Universum, taal van de LichtBronfrequentie is van het grootste belang in deze Tijd van het Grote Ontwaken!