Welkom in de wereld van de Visuele Muziek waarin getallen de brug vormen tussen de wereld van de (natuurlijke) vormen en de zichtbare muziek die klinkt in een oneindigheid van vormen.

Getallen zijn de bron van licht, energie, muziek en vorm in deze wereld.
Theon van Smyrna (2e eeuw v. Chr.)
boek Bronfrequenties ontcijferd (hfst 4)

De taal van getallen is een universele en kosmische taal.

Getal is de sleutel tot de kosmos. De kosmos zelf is getal.
Alles is getal. De wereld is getal.
Pythagoras (6e eeuw v.Chr.)

Getallen creëren de mogelijkheid tot het vergelijken en onderscheiden van dingen.
In het onzichtbare creëren zij de basis en verbindingen.
In de zichtbare wereld zijn te herkennen in een veelheid van natuurlijke verschijnselen:

  • Vorm
  • Kleur
  • Muziek (frequentie en ritme)
  • Natuur (vorm en ritme)
  • Licht
  • Straling/ Energie
  • Kosmos

Door het bestuderen van oude, oorspronkelijke culturen kwam ik tot het in-zicht dat getallen naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve kant bezitten.
Getallen maar ook Kristallen, Licht, Frequenties èn Water bezitten hogere dimensionale eigenschappen. Zij allen kunnen informatie opnemen, opslaan, doorgeven en aan ons zichtbaar maken. Deze hogere dimensionale eigenschappen zijn tools die gebruikt kunnen worden als brug tussen de onzichtbare en zichtbare wereld alsmede tussen de micro en macrowereld. Oude culturen maar ook Pythagoras maakte hiervan reeds melding, bekend als de Pythagoreïsche Reductie methode of ook wel Numerologie genoemd. Boek Bronfrequenties ontcijferd (hfst 3)

432Hz de frequentie van Licht & Liefde
~ Marret Vonhoff

Getallen gaan verbindingen, verhoudingen of ratio’s, aan die op hun beurt de zichtbare wereld helpen vorm te geven.
Muziek creëert verbindingen, intervallen en akkoorden, door gebruik te maken van getallen.

Harmonie is Eenheid in Verbondenheid
~ Marret Vonhoff

Getallen zijn frequenties.

Frequenties zijn trillingen die in de kern van een bol stromen.
Alle leven en alle materie zijn in de diepste essentie trilling.
Elk moment kun je vastleggen in een (innerlijk) dynamisch beeld. Het is een moment opname van een continu voortgaande stroom.

Panta Rhei, kai ouden menei – Alles stroomt en niets blijft
~ Heraclitus/Plato