Wie zijn wij? ♪♫

Marret Vonhoff Alles Phibreert in Eén noot

Marret Vonhoff studeerde Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Wereld- en Historische Muziek. Ze volgde ook lessen Afrikaanse percussie en Kora (Afrikaanse Harp) aan het Conservatorium van Amsterdam alsmede in West-Afrika zelf.

Haar muzikale en creatieve talenten waren van jongs af aan reeds zichtbaar. ze bespeelt een veelheid aan Instrumenten en zegt dat elk Instrument In en met een deel van haar ziel resoneert (Plano; Afrikaanse Percussie; Kora; Dwarsfluit; Saxofoon; Cello; Zang; Blok-/Altfluit; Saxonette). Ook volgde ze lessen in toneel & musical. In deze tak van muziek ziet zij een gelegenheid om in contact te komen met diverse aspecten van het Zelf.

Lees meer over Marret haar Levensvisie in het artikel van het blad Paravisie: LEVEN IN RESONANTIE.

Samen met haar moeder, Wil Vonhoff, heeft zij diverse ‘kinder’musicals geschreven waarin de thema’s altijd eigentijdse en zuivere inzichten bevatten. Info over de verkoop van deze musicals kan via het sturen van een mail naar Personare Music.

Sinds 1992 reist zij de hele wereld rond om bij voorkeur in contact te komen met vele nog zo oorspronkelijk mogelijk levende mensen/culturen. In India, Mali, Ghana, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, Engeland, Schotland, Griekenland en Egypte, kwam ze in contact met de oorspronkelijke muziektradities.

In haar lezingen, trainingen, lessen en workshops geeft ze deze puurheid door omdat het de essentie van het leven aanraakt. Haar eerste boek over de ontcijfering van de tot nu toe oudste Muziekinscriptie in de wereld, welke is genoteerd in het hart van Zuid-India, is uitgekomen in April 2013.

Inmidels is er ook een Engelse versie van als E-book verschenen. Deze Inscriptie (in het boek omgezet in tekst, beeld en muzieknotatie) bevat zeer specifieke frequenties (toonhoogten) die diep tot in ons DNA resoneert en transformatie teweeg brengt.

De Inscriptie bevat tevens unieke, kosmische muzikale verhoudingen welke Marret op meerdere plaatsen in de wereld bij oorspronkelijke culturen in hun muziek, rituelen, geneeskunde, architectuur en planologie is tegengekomen. De grondslag hiervoor vormde de resonerende HARMONIE met de kosmos. Zo boven, zo beneden. Sinds het verschijnen van haar boek is zij gestart met het geven van lezingen, trainingen en workshops over de inhoud.

In juni 1998 is zij van start gegaan met haar eigen Muziek Instituut in Bussum en heeft in het najaar van 2012 een geluidslaboratorium en Holistisch Centrum in ‘het Gooi’- de Tuin van Amsterdam opgericht. Deze 2 instituten geven haar de mogelijkheid om haar idealen, waaronder het ont-wikkelen van nieuwe leermethoden voor het reguliere onderwijs alsmede het muziekonderwijs, vorm te geven vanuit 100% Bewust-Zijn.

In deze vorm van educatie vormt muziek het uitgangs-en (inter-dimensionaal) verbindingspunt tussen alle vak-gebieden. “Ik zou kinderen muziek, natuur-kunde en filosofie leren; maar boven-alles uit muziek, want de grondpatronen in muziek en alle kunsten zijn de sleutels voor het leer-proces.” Plato “Om een volledige geest te ont-wikkelen: studeer de weten-schap van de kunsten; studeer de kunst van Weten-schap. Leer om (puur/zuiver) te ZlEN. Realiseer je dat Alles met Alles verbonden IS.” Leonardo da Vinci.

Hiervoor heeft zij inmiddels contacten gelegd met mensen uit diverse landen en werelddelen. Zij kijkt er naar uit om haar ideeën met mensen te delen die openstaan om deze vorm van educatie verder in de wereld neer te zetten. In juni 2013 maakte zij hiermee een begin in een interactieve lezing voor de Onderwijsinspectie in Nederland en in april 2014 voor de Vakbond van het Onderwijs (CNVO). Waar mogelijk opent zij wegen in alle sectoren van de maatschappij.

Wil Vonhoff – van Veen ♪♫

Wil Vonhoff – van Veen heeft in haar leven vele kansen gekregen en benut om zich holistisch te ontwikkelen.

  • Docent 
  • Muziekdocent
  • Componist
  • Musical Componist
  • Tekst Schrijver

Naast haar opleiding als Montessori docent van groep 8 van het basisonderwijs, loopt reeds vanaf haar 5e jaar de gouden draad van haar muzikale vorming. (Piano; Zang; Fluit; Afrikaanse Percussie)

Zij stimuleert creatief musicerend en docerend al tientallen jaren vele honderden leerlingen als vakdocent muziek.

Ze volgde lessen in harmonieleer, contrapunt, solvège en schoolkoordirectie. Zij componeert en schrijft musicals. Zij verzorgt samen met haar dochter workshops Afrikaanse djembé en zang.

Ook op het gebied van drama, pantomime, bewegingsexpressie, volksdansen en choreografie heeft zij de nodige opleidingen genoten.

De interesse en verdieping in “oude'” en hedendaagse historie en religie, ook op muzikaal gebied, brachten haar naar vele plekken op de wereld.

Samen met haar dochter draagt zij gepassioneerd haar kennis en inzichten over op de jongere generaties.

Wil en Marret vormen als moeder en dochter een zuiver team die elkaar feilloos aanvoelen en aanvullen.